Mottagningsplatser för kommunalt avfall för entreprenörer

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) upprätthåller för sina andelskommuners räkning allmänna mottagningsplatser för avfall samt anvisar mottagningsplatser för olika avfallsslag. Allt avfall vars hantering kommunen ansvarar för ska enligt avfallslagen föras till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar. LSJH tar också emot avfall från näringslivet som hör till kommunens andrahandsansvar.

Avfall som kommunen ansvarar för är avfall från boende samt kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Konsumenternas förpackningsavfall förs oberoende av transportsystem till de mottagningsplatser som producenterna anvisat för kommunens, dvs. i praktiken för Sydvästra Finlands Avfallsservices, räkning.

Avfall för fastighetsspecifik avfallstransport

Brännbart avfall kan föras endera till Toppå avfallscentral eller till Korvenmäki avfallscentral oberoende av avfallets insamlingsområde. Vid mottagningen av avfallet ska man meddela från vilka kommuner som avfallet samlats in.

Avfallsslag Leveransställe
Brännbart avfall
 • Toppå avfallscentral, Åbo
 • Korvenmäki avfallscentral, Salo

OBS! Vid avfallsmottagningen ska man meddela från vilka kommuner avfallet har samlats in.

Slutavfall/Grovavfall
 • Toppå avfallscentral, Åbo
 • Korvenmäki avfallscentral, Salo
Bioavfall
 • Toppå avfallscentral, Åbo
 • Korvenmäki avfallscentral, Salo

OBS! Vid avfallsmottagningen ska man meddela från vilka kommuner avfallet har samlats in.

Plastförpackningar
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Toppå avfallscentral, Åbo*
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Ekopartnerit Oy, Åbo*
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Salon Hyötykäyttö Oy, Salo*
Glasförpackningar
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Lassila & Tikanoja, Åbo*
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Korvenmäki avfallscentral, Salo*
Metall
 • Producentsammanslutningens och LSJH:s mottagningsterminal: Lassila & Tikanoja, Åbo*
 • Producentsammanslutningens och LSJH:s mottagningsterminal: Lassila & Tikanoja Korvenmäki avfallscentral, Salo*
Kartongförpackningar
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Remeo Oy, S:t Karins*
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Salon Hyötykäyttö Oy, Salo*
 • Producentsammanslutningens mottagningsterminal: Envor Group Oy, Forssa*

* Transportföretaget ska vid inlämning av avfallspartiet ange Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab som avfallsinnehavare och dessutom meddela i procent från vilken kommun/vilka kommuner avfallet har samlats in. Om lasten innehåller avfall från företag ska andelarna från företagen anges i procent.

Förteckningen med olika avfallsslag i tabellen ovan är inte uttömmande.

Mottagningsplatsernas kontaktuppgifter (1.1.2020)

Toppå avfallscentral

Långholmsgatan 7, 20380 Åbo
tfn 020 728 2130
Öppettider: mån–fre kl. 6.30–21

Korvenmäki avfallscentral

Helsingintie 541, 24100 Salo
tfn 02 727 6803
Öppettider: mån-fre kl. 7-19

Ekopartnerit Oy

Travargatan 40, Åbo
tfn 010 7551 560
Öppettider: mån–fre kl. 6.30–20

Salon Hyötykäyttö Oy

Satamakatu 31, 24100 Salo
tfn 02 727 3500
Öppettider: mån-fre kl. 7-16

Lassila & Tikanoja Oyj

Bronsgatan 13, 20380 Åbo
tfn 010 636 152
Öppettider: mån-fre kl. 8-16

Remeo Oy

Lakarintie 184, S:t Karins
tfn 010 540 2339
Öppettider: mån-fre kl. 8–16 eller enligt överenskommelse

Envor Group Oy

Voimalankatu 56, Forssa
tfn 03 41 241
Öppettider: mån–fre kl. 7-16