Avfall som kommunen ansvarar för i enlighet med avfallslagen

Kommunen ansvarar för avfall som uppkommer i samband med boende och för kommunalt avfall som uppkommer i kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. Dessutom kan LSJH som intressent även sköta andra avfallsservicetjänster åt ägarkommunen utöver de tjänster som hör till hanteringen av det kommunala avfallet.

Kommunen ansvarar för avfall från

  • fast boende,
  • fritidsboende (t.ex. sommarstuga, hyresstuga eller semesteraktie),
  • semesterbyar som erbjuder icke-hotellmässiga tjänster,
  • inackorderingshem (t.ex. elevhem, internat, student-, arbetar- eller beväringsbostäder) eller avfall från annat boende samt
  • kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet (t.ex. ämbetsverk, grundskola, kommunal fastighet).

Kommunen ansvarar inte för

  • annat avfall från näringsverksamhet än det som uppkommer i samband med boende,
  • annat avfall från föreningsverksamhetens än det som uppkommer i samband med boende,
  • annat avfall från församlingar än det som uppkommer i samband med boende
  • annat avfall från staten än det som uppkommer i samband med boende.

Frågor?

Om du behöver hjälp med att fastställa om avfallet är från boende eller inte, ta kontakt med oss materiaalitori@lsjh.fi.