Avfall som kommunen ansvarar för i enlighet med avfallslagen

Kommunen ansvarar för avfall som uppkommer i samband med boende och för kommunalt avfall som uppkommer i kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. Som anknuten enhet kan LSJH utöver de tjänster som hör till hanteringen av det kommunala avfallet även sköta andra avfallsservicetjänster åt ägarkommunerna.

Avfall kommunen ansvarar för:

  • avfall som uppkommer vid fast boende,
  • fritidsboende (t.ex. sommarstuga, hyresstuga eller semesteraktie),
  • semesterbyar som erbjuder icke-hotellmässiga tjänster,
  • internat och personalbostäder (t.ex. elevhem, student-, arbetar- eller beväringsbostäder) och
  • annat boende såsom från servicehus för åldringar eller inrättningar i vilka man bor tillfälligt eller permanent, samt
  • kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet (till exempel ämbetsverk, grundskola, kommunal fastighet, kulturtjänster, social- och hälsovårdstjänster). Med kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet menas kommunens och kommunkoncernens verksamhet, kommunernas gemensamma verksamhet /bland annat samkommuner) samt sammanslutningar som kommunerna äger tillsammans och i vilka kommunen använder bestämmanderätt tillsamman med andra kommuner.

Kommunen ansvarar inte för

  • annat avfall från näringsverksamhet än det som uppkommer i samband med boende,
  • annat avfall från föreningsverksamhetens än det som uppkommer i samband med boende,
  • annat avfall från församlingar än det som uppkommer i samband med boende samt
  • annat avfall från staten än det som uppkommer i samband med boende.

Frågor?

Om du behöver hjälp med att fastställa om avfallet är från boende eller inte, ta kontakt med oss materiaalitori@lsjh.fi.