Pop up-sorteringsstationen

Till Pop up -sorteringsstationen kan du hämta små mängder avfall från hushållet, det vill säga en sådan mängd som du själv orkar bära till platsen. Större avfallslass som kräver bil- eller släptransport ska köras direkt till en fast sorteringsstation.

Pop up-sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot små mängder:

  • Farligt avfall från hushåll
  • Avlagda textilier (förpacka tätt i plastpåse)
  • Småelektronik
  • Batterier
  • Lysrör och lågenergilampor

Pop up-sorteringsstationens tidtabeller

Från och med hösten 2021 testar vi SMS som informationskanal, för att se hur mycket det ökar besöken till Pop up-stationen samt kunskap om våra ambulerande insamlingar.