Pop up-sorteringsstationen

Pop up-stationen tar emot små mängder avfall som kunden själv kan bära till platsen. Mer skrymmande avfall som ska transporteras med bil eller släpvagn ska föras direkt till en avfallscentral, sorteringsstation eller återvinningscentral.

Pop up-sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot små mängder:

  • Farligt avfall från hushåll (bl.a. målarfärg, lim, lack, aerosoler)
  • Avlagda textilier (bl.a. trasiga skjortor, handdukar, lakan)
  • Småelektronik (bl.a. mobiltelefoner, eltandborstar)
  • Batterier
  • Lysrör och lågenergilampor

Tidtabeller 2021