Pop up-sorteringsstationen

Pop up-stationen tar emot små mängder avfall som kunden själv kan bära till platsen. Mer skrymmande avfall som ska transporteras med bil eller släpvagn ska föras direkt till en avfallscentral, sorteringsstation eller återvinningscentral.

Pop up-sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot små mängder:

  • Farligt avfall från hushåll (bl.a. målarfärg, lim, lack, aerosoler)
  • Avlagda textilier (bl.a. trasiga skjortor, handdukar, lakan)
  • Småelektronik (bl.a. mobiltelefoner, eltandborstar)
  • Batterier
  • Lysrör och lågenergilampor

Pop up-sorteringsstationens tidtabeller

Från och med hösten 2021 testar vi SMS som informationskanal, för att se hur mycket det ökar besöken till Pop up-stationen och kunskap om våra ambulerande insamlingar.