Pop up-sorteringsstationen ersätter Yrjös rundor

Miljöbilen Yrjö har åkt runt i områdets kommuner och samlat in farligt avfall från hushåll sedan 1989. Från början av 2018 erbjuder Yrjö fler tjänster, då bilen utöver farligt avfall börjar ta emot trasiga elapparater och avlagda textilier från hushåll. Då tjänsteutbudet utvidgas ersätter Pop up-sorteringsstationen miljöbilen Yrjös rundor.

Pop up-stationen tar emot små mängder avfall som kunden själv kan bära till platsen. Mer skrymmande avfall som ska transporteras med bil eller släpvagn ska föras direkt till en avfallscentral, sorteringsstation eller återvinningscentral.

Pop up-sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot:

  • Farligt avfall från hushåll upp till 50 kilo eller liter (bl.a. målarfärg, lim, lack, aerosoler)
  • Avlagda textilier (bl.a. trasiga skjortor, handdukar, lakan)
  • Småelektronik (bl.a. mobiltelefoner, eltandborstar)
  • Batterier
  • Lysrör och lågenergilampor

Pop up-sorteringsstationens tidtabeller

Skriv något av följande i sökrutan:

  • kommunens eller stadsdelens namn,
  • postnummer eller
  • datum (i formatet d.m.åååå, alltså t.ex. 1.3.2018).

Tidtabellssökning

  • Måndag 10.12.2018
  • 15:00 - 18:00Tarvainen, VIRMOTarvaisten koulu Karjalantie 10