Siira – sorteringsstationen på hjul

Obs! Vi avbryter den mobila sorteringsstationen Siiras rundor fram till 31.3. De ambulerande insamlingarna avbryts på grund av den rådande coronavirussituationen.


Insamlingsbilen Siira tar emot samma avfallsslag som de fasta sorteringsstationerna.

Siira tar emot städ- och renoveringsavfall

Följande tas emot som paketbils- och släpkärrslass enligt prislistan:

  • sorterat städavfall
  • avfall från små renoveringar
  • möbler och annat stort avfall

Följande tas emot gratis som paketbils- och släpkärrslass:

  • vitvaror
  • metallskrot
  • avlagda textilier (packa i en sluten plastpåse)
  • farligt avfall från hushåll upp till 50 kilo eller liter

Obs! Siira tar inte emot avfall som innehåller asbest, gasflaskor eller farligt avfall från jordbruk.

Anvisningar för dig som kommer med avfall:

  • Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasten. Vitvaror, metallskrot, avlagda textilier och farligt avfall från hushåll tas emot gratis.
  • Ta med dig avfallet till platsen som anges i tidtabellen och överlämna det till transportören.
  • Betala avgiften för avgiftsbelagt avfall med kontanter, bankkort eller kreditkort.

Tidtabell 2021