Den mobila sorteringsstationen Siira

Den mobila sorteringsstationen Siira tar emot små avfallslass från hushåll, det vill säga mängder som ryms i personbil, paketbil eller på personbilssläp.

Följande tas emot gratis som personbils-, paketbils- och släpkärrslass:

 • vitvaror
 • metallskrot
 • avlagda textilier (packa i en sluten plastpåse)
 • farligt avfall från hushåll upp till 50 kilo eller liter

Följande tas emot som personbils, paketbils- och släpkärrslass enligt prislistan:

 • sorterat städavfall
 • avfall från små renoveringar
 • möbler och annat stort avfall

Obs! Siira tar inte emot avfall som innehåller asbest, gasflaskor eller farligt avfall från jordbruk.

Anvisningar för dig som kommer med avfall:

Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasten. Vitvaror, metallskrot, avlagda textilier och farligt avfall från hushåll tas emot gratis.

Ta med dig avfallet till platsen som anges i tidtabellen och överlämna det till transportören.

Betala avgiften för avgiftsbelagt avfall med kontanter, bankkort eller kreditkort.

Siiras kapacitet är begränsad. Under rusningstid kan insamlingsflaken fyllas snabbt. Besök en fast sorteringsstation istället för Siira, om du vill vara helt säker på att bli av med hela ditt lass på en gång. Prislistan är densamma, här kan du bekanta dig med sorteringsstationernas öppettider.

Tidtabell 2022

NYSTAD

Kalanti (Vakkatie 1, SEO:s gård)

 • tis 22.3 kl. 16.30 –18.00

Pyhämaa (Kirkontaustant. 15, kyrkans p-plats)

 • tis 31.5 kl. 16.30 –18.00

Lokalahti (Paakarinpolku 4, Rinki-ekopunkten)

 • tis 9.8 kl. 16.30 –18.00

NÅDENDAL

Röölä (Rööläntie 394, hamnen, Rinki-ekopunkten)

 • tis 28.6 kl. 16.30 –18.00
 • tis 11.10 kl. 16.30 –18.00

Velkua, Teersalo (Velkuantie, återvinningspunkten)

 • tis 10.5 kl. 16.30 –18.00
 • tis 20.9 kl. 16.30 –18.00

PARGAS

Iniö, Norrby (gästhamnen)

 • tis 17.5 kl. 16.30 –17.15
 • tis 12.7 kl. 16.30 –17.15
 • tis 16.8 kl. 16.30 –17.1

Norrskata (Houtsala, förbindelsebåtsbryggan)

 • tis 26.4 kl. 14.45 –17.00

Vikom (Skärgårdsväg 3898)

 • tis 1.3 kl. 16.30 –18.00
 • tis 5.4 kl. 16.30 –18.00
 • tis 3.5 kl. 16.30 –18.00
 • tis 7.6 kl. 16.30 –18.00
 • tis 5.7 kl. 16.30 –18.00
 • tis 19.7 kl. 16.30 –18.00
 • tis 2.8 kl. 16.30 –18.00
 • tis 6.9 kl. 16.30 –18.00
 • tis 4.10 kl. 16.30 –18.00
 • tis 1.11 kl. 16.30 –18.00

VIRMO

Centrum (Nihattulantie, Rinki-ekopunkten)

 • tis 29.3 kl. 16.30 –18.00
 • tis 14.6 kl. 16.30 –18.00
 • tis 25.10 kl. 16.30 –18.00

För tillfället har vi inga kommande evenemang i händelsekalendern.