Siira – sorteringsstationen på hjul

Insamlingsbilen Siira tar emot samma avfallsslag som de fasta sorteringsstationerna.

Siira tar emot städ- och renoveringsavfall

Följande tas emot som paketbils- och släpkärrslass enligt prislistan:

 • sorterat städavfall
 • avfall från små renoveringar
 • möbler och annat stort avfall

Följande tas emot gratis som paketbils- och släpkärrslass:

 • vitvaror
 • metallskrot
 • avlagda textilier (packa i en sluten plastpåse)
 • farligt avfall från hushåll upp till 50 kilo eller liter

Obs! Siira tar inte emot avfall som innehåller asbest, gasflaskor eller farligt avfall från jordbruk.

Anvisningar för dig som kommer med avfall:

 • Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasten. Vitvaror, metallskrot, avlagda textilier och farligt avfall från hushåll tas emot gratis.
 • Ta med dig avfallet till platsen som anges i tidtabellen och överlämna det till transportören.
 • Betala avgiften för avgiftsbelagt avfall med kontanter, bankkort eller kreditkort.

Tidtabell 2020

Nagu, Pargas

Vikom, Nagu skärgårdsväg 3898

 • tis 7.7 kl. 16.30-18.00
 • tis 21.7 kl. 16.30-18.00
 • tis 4.8 kl. 16.30-18.00
 • tis 1.9 kl. 16.30-18.00
 • tis 6.10 kl. 16.30-18.00
 • tis 3.11 kl. 16.30-18.00

Iniö, Pargas

Norrby, gästhamnen

 • tis 14.7 kl. 16.30-17.15
 • tis 25.8 kl. 16.30-17.15

Virmo

Centrum, Nihattulantie, Rinki-ekopunkten

 • tis 23.6 kl. 16.30-18.00
 • tis 22.9 kl. 16.30-18.00

Nousis

Koljola, Vahdontie, idrottsplanen, Rinki-ekopunkten

 • tis 8.9 kl. 16.30-18.00

Nådendal

Velkua, Teersalo, P-område, återvinningspunkten

 • tis 15.9 kl. 16.30-18.00

Röölä, Rööläntie, hamnen, Rinki-ekopunkten

 • tis 13.10 kl. 16.30-18.00