Avfallsservicens rundturer ger kunskap och upplevelser

Varför åker soppåsarna med fartyg? Vad händer med en gammal toalettstol? På dessa och många andra frågor får nejdens åttondeklassister svar då de under de närmsta veckorna bekantar sig med avfallsservice och återvinning. I rundturerna deltar sammanlagt cirka 1100 skolelever under fyra veckors tid.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) bjuder årligen in alla nejdens åttondeklassister för att bekanta sig med avfallsservicen. Rundturer arrangeras på hösten och våren. Under rundturerna bekantar sig barnen med det egna områdets sorteringsstation samt en återvinningscentrals verksamhet. Besöksmålen är Toppå och Isosuo avfallscentraler, Kimitoöns sorteringsstation samt Reso Ekotorg, Liedon Kisällikellari och Kimitoöns Ekocenter. Eleverna lär sig om hur avfall hanteras och återvinns samt hur och varför avfall ska sorteras. Till rundturen hör också en utställning, och i den utför eleverna grupparbeten kring produkternas livscykler och hållbar konsumtion.

I höst deltar högstadieelever från Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pemar, Pöytis, Sagu, S:t Mårtens och Virmo. De första grupperna åker på rundtur idag 24.10.

Den guidade rundturen räcker cirka två timmar. LSJH bjuder på busstransporterna från skolorna samt guidningen vid besöksmålen.

Tilläggsuppgifter: informatör Tuuli Meriläinen, tfn 020 728 2115 eller tuuli.merilainen(at)lsjh.fi