Avfallsservicens rundturer ger kunskap och upplevelser

Varför åker soppåsarna med fartyg? Vad händer med en gammal toalettstol? På dessa och många andra frågor får åttondeklassisterna från Pargas, Reso, Rusko, Salo och Åbo svar på då de under de närmsta veckorna bekantar sig med avfallsservice och återvinning. I rundturerna deltar sammanlagt cirka 1500 skolelever under sju veckors tid.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) bjuder årligen in alla nejdens åttondeklassister för att bekanta sig med avfallsservicen. Rundturer arrangeras på hösten och våren. Under rundturerna bekantar sig barnen med det egna områdets sorteringsstation samt en återvinningscentrals verksamhet. Besöksmålen är Toppå avfallscentral och Åbo Ekotorg. I Salo besöker eleverna Korvenmäki Avfallscentral och butiken i Salon EkoCenter. Eleverna lär sig hur avfall hanteras och återvinns samt hur och varför avfall ska sorteras. Under rundturerna besöker eleverna också LSJH:s utställning och reflekterar i små grupper över produkters livscykler och principerna för hållbar konsumtion.

De första grupperna åker på rundtur måndagen 27.3. Den guidade rundturen räcker cirka två timmar. LSJH bjuder på busstransporterna från skolorna samt guidningen vid besöksmålen.

Tilläggsuppgifter: miljörådgivare Lotta Salminen, tfn 020 728 2118 eller lotta.salminen(at)lsjh.fi

Tilläggsuppgifter på svenska: informatör Tuuli Meriläinen, tfn 020 728 2115 eller tuuli.merilainen(at)lsjh.fi