Avfallsservicens rundturer ger kunskap och upplevelser

Vad händer med en gammal toalettstol? Hur kan man minska på mängden textilavfall? På dessa och många andra frågor får Salos åttondeklassister svar då de under de närmsta veckorna bekantar sig med avfallsservice och återvinning.

 Det går livat till vid Korvenmäki avfallscentral de närmsta veckorna då Salos åttondeklassister besöker Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och bekantar sig med avfallsservicen, sortering och förebyggandet av uppkomsten av avfall. Eleverna besöker Korvenmäki avfallscentral samt arbetsverkstaden vid Salo EkoCenter. I avfallcentralen lär sig eleverna om avfallsservice och hur avfallscentralen fungerar. De bekantar sig också med en textilutställning som väcker till tankar kring hur textilavfallet kan utnyttjas och hur man kan minska på mängden textilavfall.

Sydvästra Finlands Avfallsservice är en av Textil 2.0-projektets dragare och ansvarar bland annat för mottagningen av textilier på avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Målsättningen med projektet är att utreda kvaliteten på textilavfallet, volymer och insamlingssätt samt finna kostnads- och resurseffektiva metoder att kunna utnyttja textilavfallet bättre. En samarbetspartner är EkoCenter i Salo där eleverna får bekanta sig med verkstadens verksamhet samt sorteringen av avlagda textilier som insamlats i projektet.

I fortsättningen bjuder LSJH årligen in alla åttondeklassister från verksamhetsområdets 17 kommuner på bussrundturer med avfallstema. På våren deltar skolorna från Åbo och Salo och på hösten eleverna från de övriga kommunerna. Rundturerna är en del av LSJH:s rådgivning som årligen når ut till cirka 19 000 invånare. LSJH bjuder grupperna på busstransporterna och guidning på verksamhetsplatserna utan kostnad.