Avfallsservicens tidning För morgondagen delas ut 17.3

Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtidning För morgondagen delas den 17 mars ut till alla hem i Åbo- och Saloregionens sjutton kommuner. Tidningen innehåller aktuella avfallsservicenyheter samt tidtabeller för avfallsinsamlingarna på hjul.

I vårens tidning hittar du information om förnyelsen av nätverket av återvinningspunkter samt den utvidgade mottagningen av avfall vid sorteringsstationerna. Också sorteringen av bioavfall är en nyhet för i år. Vi tittade in hos Marjo och Jouko Johansson för att se hur sorteringen av bioavfall fungerar hos dem. Att minska på mängden matavfall är också viktigt. Det känner eleverna i Meritalo-skolan och Salo svenska skola till, de vann Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) tävling Inget svinn-tävling. I tidningen berättar eleverna om sina tankar kring hur lätt det är att undvika matrester i skolans matsal. Reformen av avfallsservicen i Pargas skärgård utföll väl och nu är det dags för Nådendal, som det finns närmare uppgifter om i tidningen.

De 17 kommunerna på LSJH:s verksamhetsområde förbereder som bäst en gemensam avfallsservicepolitik. Vi berättar hur invånarna kan delta i det politiska arbetet och påverka via webbtjänsten.

På mittuppslaget hittar du som bekant alla sorteringsinstruktioner. Du kan ta loss uppslaget och tejpa upp det till exempel på en dörr i köket. I tidningen finns också tidtabeller för de ambulerande insamlingarna.

Tidningen delas på finska ut som offentligt meddelande till områdets invånare, och på svenska som adresserad försändelse till de svenskspråkiga hushållen. I Kimitoön och i Pargas delas tidningen ut adresserat utgående från språkkod. Tidningen når också de fritidsbosatta inom området med kommunalt anordnad avfallstransport. Upplagan är sammanlagt cirka 253 000 vilket gör För morgondagen till en av Sydvästra Finlands största kundtidningar.

Tidningen kan också läsas via denna länk: http: För morgondagen våren 2016