Avfallsservicens tidning För morgondagen delas ut på torsdag

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) kundtidning För morgondagen delas den 18 januari ut till alla hem i Åbo- och Saloregionens 17 kommuner. Tidningen innehåller aktuella avfallshanteringsnyheter samt tidtabeller för de ambulerande avfallsinsamlingarna.

I tidningen För Morgondagen som delas ut till alla hem i Åbo- och Salonejden denna vecka, kan du läsa bland annat om LSJH:s nya Pop up -sorteringsstation, hur sorteringen förverkligas i en barnfamilj samt hurudan miljörådgivning åttondeklassisterna får vid LSJH:s Besökscenter Kahmari. I tidningen finns även information om insamlingen av skrotbåtar som ordnas nu andra året i rad, utvidgningen av plastinsamlingen och utnyttjandet av plasten samt ekokraftverket som ska byggas i Korvenmäki i Salo.

På mittuppslaget hittar du som bekant också hemmets sorteringsinstruktioner. Du kan ta loss uppslaget och tejpa upp det till exempel på en dörr i köket. I tidningen finns också tidtabellen för Siira, sorteringsstationen på hjul samt tidtabellerna för Pop up -sorteringsstationen och för avfallsinsamlingen med fartyg i skärgården.

Tidningen delas på finska ut som offentligt meddelande till områdets invånare, och på svenska som adresserad försändelse till de svenskspråkiga hushållen. Tidningen delas ut som tvåspråkig i Kimitoön och Pargas, och vidare når den tvåspråkiga tidningen även områdets fritidsbosatta. Sammanlagt över 260 000 tidningar delas ut till hemmen. LSJH:s tidning För morgondagen är en av Sydvästra Finlands största kundtidningar.

Tidningen kan också läsas via denna länk: www.e-julkaisu.fi/lsjh/for_morgondagen/2018-01