Avfallstransport som LSJH arrangerar sköts snart med biogas

Avfallstransporterna i Reso och Nådendal, som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har konkurrensutsatt, körs snart med biogas. Sydvästra Finlands veterligen första transportentreprenad med biogasbil kommer att skötas av ett familjeföretag från Lundo, som inte tvekade en sekund när det gällde att skaffa en gasbil.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) sökte i konkurrensutsättningarna som gjordes i slutet av förra året efter miljövänligare fordon med lägre utsläpp för sina avfallstransportentreprenader.

Ett villkor i offertbegäran för transportentreprenaden för brännbart avfall i Reso och Nådendal var att avfallstransporterna från och med år 2020 sköts med sopbilar som använder biogas som bränsle.

Finlands utsläppsmål för år 2030 är enligt EU kommissionens förslag hälften av nivån år 2005. Man har räknat ut att biogas i trafikbruk skulle minska mängden växthusgasutsläpp som bildas under bränslets livscykel med upp till 85 procent.

– LSJH vill fungera som exempel när det gäller att förverkliga Finlands utsläppsmål för växthusgaser. Alla bör delta i talkot och beakta både de nationella och de internationella klimatmålen, konstaterar LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Miljövänligare transporter med gasbil

Familjeföretaget Valkama & Halinen Oy från Lundo, som vann transportentreprenaden för brännbart avfall i Reso, inleder avfallstransporterna den 6 april med veterligen den första biogassopbilen i området. Entreprenaden i Nådendal inleds av Lassila & Tikanoja i början av oktober.

Enligt företagarna Markku Valkama och Kirsi Kivilaakso-Halinen i Valkama & Halinen Oy har företaget redan en längre tid planerat att skaffa en biogasbil.

– När LSJH:s offertbegäran publicerades kontaktade vi genast Volvo, dit denna bil vi skaffade just var på kommande för att bli en demonstrationsbil. De lovade att hålla bilen reserverad tills konkurrensutsättningens resultat var klart. Redan en timme efter att vi fick veta att vi får entreprenaden, var Markku och underteckna pappren, berättar företagarna.

Det fanns ingen tvekan när det gällde att skaffa biogasbilen.

– Investeringen i gasbilen räknades in i entreprenaden och priset skiljer sig inte längre särskilt mycket från en vanlig sopbil. Dessutom betalar bilen sig tillbaka så småningom i minskade bränsleutgifter, berättar Kivilaakso-Halinen.

Kivilaakso-Halinen tycker det är fint att det egna företaget är bland de första som har en sopbil som använder biogas.

– Oavsett vad du transporterar i ditt arbete, så har miljöfrågorna blivit allt viktigare. Eftersom avfall inte kan samlas in med annat än bilar, är en miljövänligare biogasbil ett sätt att minska på utsläppen, konstaterar Kivilaakso-Halinen.

Lägre utsläpp med centraliserad konkurrensutsättning

LSJH har redan i tidigare konkurrensutsättningar av avfallstransporter uppmärksammat avfallshanteringens miljöutsläpp. Bland annat har EURO-klassificeringskraven för transportmateriel höjts i offertbegäran.

På LSJH:s område minskar avfallstransporternas utsläpp även i och med det centraliserade transportsystemet, som är i bruk i en del av ägarkommunerna: när LSJH konkurrensutsätter tömningen av avfallskärlen centraliserat istället för att varje fastighet själv avtalar om sina tömningar, minskar mängden tung trafik och därmed också utsläppen med 15–30 procent.

– När transportlogistiken planeras som en helhet undviker man att flera olika transportentreprenörer kör längs med samma gatustump under samma dag eller vecka. Och när man byter ut det traditionella dieselbränslet till biogas minskar man ytterligare på utsläppen, förklarar Huhta.

Enligt Huhta kommer avfallstransportentreprenader i fortsättningen att innehålla ett villkor om användning av sopbilar som går på biogas i de konkurrensutsättningar av LSJH:s avfallstransporter där det är möjligt med tanke på gastankstationernas läge.