Avfallsverksföreningen rf heter nu KIVO

Avfallsverksföreningen, som fungerar som takorganisation för Syvästra Finlands Avfallsservice Ab och andra kommunalt ägda avfallsbolag i Finland, har bytt namn. Föreningen heter nu Suomen Kiertovoima KIVO.

Läs mera här (endast på finska).