Avgiftsfri mottagningskampanj för träavfall i januari–februari 2019

Vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer mottas hushållens träavfall avgiftsfritt 2.1–28.2.2019.

LSJH ordnar en avgiftsfri mottagningskampanj för träavfall för invånarna. Träavfall tas avgiftsfritt emot vid LSJH:s alla avfallscentraler och sorteringsstationer i januari–februari 2019.

Träavfall är t.ex.:

  • målat och ytbehandlat trä
  • möbler av trä eller spånskivor
  • träbaserade skivor, såsom MDF-skivor och laminat
  • lastpallar
  • byggskivor och faner
  • sågat virke och betongbrädor
  • rent såg- och kutterspån

Obs! Tryckimpregnerat trä är inte träavfall. Hushållens tryckimpregnerade virke tas emot som en egen avfallsfraktion året runt och upp till 1 m³ impregnerat virke är avgiftsfritt.

Under kampanjen mottas träavfall vid stationerna under deras öppettider. På LSJH:s verksamhetsområde finns 4 avfallscentraler och 8 sorteringsstationer från Utö till Pöytyä. Kontaktuppgifter och öppettider för närmaste station hittar du på adressen www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer.

Den avgiftsfria mottagningen av träavfall gäller endast små partier träavfall. Stora partier träavfall tas emot i enlighet med prislistan, 31,00 €/ton (inkl. moms). Utanför kampanjtiden är priset för små partier träavfall 1,00 €/200 liter eller 5,00 €/m³.

Året runt kan invånarna föra hushållens farliga avfall (under 50 kg eller liter), elskrot, avlagda textilier, ris och kvistar, metall, plast- och glasförpackningar, kartong och papp, returpapper, däck utan fälgar, fordonsackumulatorer, batterier, lysrör samt led- och lågenergilampor avgiftsfritt till LSJH:s sorteringsstationer. Den avgiftsfria mottagningen av farligt avfall bekostas med avfallsservicens grundavgift.