Behandlingsavgiften för bioavfall sjunker rejält i början av nästa år

Meddelande 20.11.2020
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Mottagnings- och behandlingsavgifterna för bioavfall som samlas upp särskilt i bostadsfastigheter och kommunernas avfallspunkter sänks den 1.1.2021 betydligt i de 17 kommuner som ingår i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens verksamhetsområde. Priset utan mervärdesskatt sjunker mer än 35 procent, från nuvarande 80 euro till 51 ton per ton.

Till följd av den nya avgiften minskar tömningsavgiften för bioavfallskärl på 140 l med 1,26 euro och för kärl på 240 l med 2,35 euro. På avfallskärl som faktureras enligt vikt, till exempel djupa uppsamlingskärl som vägs i samband med tömningen, tillämpas den nya behandlingsavgiften.

I kommuner med kommunal upphandling träder prissänkningen automatiskt i kraft

På Kimitoön, i Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto i Rusko där Sydvästra Finlands Avfallsservice har konkurrensutsatt avfallstransporten, det vill säga där kommunen ordnar avfallstransporten, syns avgiftssänkningen enligt taxan genast från och med början av året i form av sänkta tömningsavgifter.

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytis, Pargas (egentliga Pargas), Rusko, Salo, Sagu och i Åbo ingår fastigheterna själva avtal med avfallstransportbolagen. I dessa kommuner lönar det sig för fastighetsinnehavarna att fråga den egna avfallstransportören hur den sänkta behandlingsavgiften påverkar tömningspriset för bioavfallskärl.

Med sänkta priser sporras invånarna att sortera

Sänkningen av behandlingsavgiften för bioavfall är möjlig delvis till följd av den lyckade konkurrensutsättningen gällande utnyttjande av bioavfall som Sydvästra Finlands Avfallsservice genomförde i somras. Priset för bioavfall kunde också sänkas eftersom behandlingsavgiften för brännbart avfall förväntas sjunka betydligt i framtiden när det Lounavoimas ekokraftverket i Korvenmäki i Salo tas i bruk nästa år.

En del av de förväntade inbesparingarna överförs direkt på behandlingsavgiften för bioavfall eftersom man tror att lägre priser sporrar invånarna till omsorgsfullare sortering än tidigare. Enligt utredningar har bioavfallet den största återanvändningspotentialen bland alla avfallsfraktioner i de privata hushållen. Syftet är att effektivera sorteringen av bioavfall så att bioavfallet kan avskiljas från det brännbara avfallet.

Mottagnings- och behandlingsavgifterna för brännbart avfall ändras inte. Man är redo att justera avgifterna efter att Lounavoimas ekokraftverk har tagits i full drift och den ekonomiska nyttan av det egna kraftverket börjar synas. Mottagnings- och behandlingsavgifterna för brännbart avfall är för tillfället 160 euro per ton utan mervärdesskatt.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd godkände avfallstaxan för 2021 på sitt möte den 19 november 2020 med undantag av mottagningsavgifterna för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar. Nämnden återremitterade mottagningsavgifterna för slam för ny beredning och för dem tillämpas taxa för året 2020 tillsvidare. Med avfallsavgifterna enligt taxan täcks de kostnader som avfallshanteringstjänsterna orsakar i samarbetskommunerna. Det är Sydvästra Finlands Avfallsservice som ansvarar för ordnande av avfallshanteringen i området.

Läs meddelandet på Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämds hemsidor.