Bekanta dig med Skärgårdshavets nya servicefartyg 14.6 kl. 16–18 vid Forum Marinum

Publicerad av: Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg M/S Roope som bedriver miljövårdsarbete på Skärgårdshavet får denna sommar en efterträdare. Det nya servicefartyget döps av riksdagsledamoten och den stora Östersjövännen Saara-Sofia Sirén vid Forum Marinums brygga onsdagen den 14 juni och samma dag kl. 16–18 är fartyget öppet för allmänheten. 

Håll Skärgården Ren rf (HSR rf), som grundades år 1969, håller rent i skärgården och insjöområdena, bland annat genom att upprätthålla Sälle-tjänster för sina medlemmar på havsområdena och i Insjöfinland. Sälle-tjänsterna, som finns i hamnar, ute på holmar och till sjöss, omfattar sopstationer, torrtoaletter, flytande sugtömningsanläggningar för septiktankar och underhåll av utfärdshamnar. Miljövårdsarbete utförs på Skärgårdshavet, Saimen, Päijänne och i Bottniska viken; varje område har sitt eget servicefartyg. Alla arbetsbåtar har varit i hårt bruk och redan tjänat föreningen och dem som rör sig till sjöss i 20–30 år. Det mest akuta behovet av ett nytt fartyg har funnits på Skärgårdshavet, där M/S Roope ohjälpligen har blivit för liten för de ökande avfallsmängderna och länge redan utgjort en utmaning i miljövårdsarbetet.

Med hjälp av insamlade donationer från två Fixa Flottan-kampanjperioder, företagssamarbete och med stöd från staten fick HSR rf slutligen möjlighet att beställa ett nytt servicefartyg till Skärgårdshavet i oktober 2016. I oktober 2016 ingicks ett avtal om byggandet av ett servicefartyg för 1,6 miljoner med den Pargasbaserade mekaniska verkstaden och båttillverkaren Oy HL-Metal Ab och byggprojektet genomfördes rekordsnabbt. Det gamla fartyget flyttas tills vidare till Insjöfinlands verksamhetsområde för att ersätta M/S Roope-Saimaa.

– Vi vill varmt tack alla som hittills donerat till kampanjen Fixa flottan.  Kampanjen kommer ännu att fortsätta, för målet för den tredje kampanjperioden är att samla in medel för att även kunna reparera och förnya våra gamlingar till servicefartyg på Saimen, Päijänne och i Bottniska viken, berättar HSR rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

HSR rf:s samarbetspartner Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab har investerat i det nya fartygets avfallshanteringsutrustning i syfte att effektivisera avfallshanteringstjänsterna i Skärgårdshavet. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab ansvarar för avfallshanteringen för över 4 500 fastigheter inom Skärgårdshavets verksamhetsområde. Avfallshanteringen i skärgårdsförhållanden är betydligt mer krävande än på fastlandet.

– En fungerande avfallshantering är en av grundförutsättningarna för att den känsliga skärgårdsnaturen ska kunna bevaras. Det flera decennier gamla samarbetet mellan den kommunala avfallshanteringen och HSR rf har möjliggjort uppbyggnaden av en välfungerande infrastruktur för avfallshantering i skärgården. För att avfallshanteringen i skärgården ska vara välfungerande, skärgårdsnaturen skyddas och skärgårdslagen realiseras är det viktigt att fortsätta och utveckla avfallshanteringssamarbetet mellan HSR rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice, berättar invånarservicechef Cati Huhta från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Större fartyg gör avfallshanteringstjänsterna på Skärgårdshavet mer effektiva

Fartyget stod klart i månadsskiftet maj–juni och är 23,9 meter långt och 9 meter brett, dvs. 8 meter längre och 5 meter bredare än sin föregångare. Däcksutrymmet är cirka 100 kvadratmeter och bärkraften drygt 50 ton. Fartygets lyftkran kan lyfta en 1 000 kilos last från ett avstånd på hela 20 meter. Motorerna är två 8,4L Sisu Agco (AGCO Power) med axeldrift tillverkade i Nokia. Fartygets marschfart kommer att vara cirka 8–10 knop beroende på lasten. I enlighet med föreningens principer har vi avstått från att använda antifoulingfärger som är skadliga för havslevande organismer, och bottnen hålls ren med hjälp av ultraljudssystemet SonicShield.

Ett större fartyg gör det möjligt att på bred bas förbättra och utveckla avfallshanteringstjänsterna, både ekonomiskt och ekologiskt. Exempelvis tömningen av HSR rf:s flytande sugtömningsanläggningar löper smidigt med det nya fartyget då 20 kubik stora slambehållare med pumpar placeras på fartygets pontoner. Vi kan också bättre ta emot nya uppgifter, t.ex. i anslutning till havsforskning.

Det nya fartygets första elddop är HSR rf:s och Sydvästra Finlands Avfallsservices gemensamma avfallsinsamling i skärgården som går av stapeln redan i början av juli. Under tiden 3–6.7.2017 åker fartyget runt i Pargas, Kimitoöns och Rimitos skärgård och tar utan avgift emot hushållens farliga avfall, elapparater och metallskrot. Insamlingen tar också emot bygg- och städavfall som packats i storsäckar som köps på förhand från Sydvästra Finlands Avfallsservice. Närmare information och en mer exakt tidtabell finns på Sydvästra Finlands Avfallsservices webbplats.

Öppet hus ger allmänheten miljöinformation

Öppet hus-evenemanget ger föreningens medlemmar, alla som donerat medel till insamlingen Fixa Flottan och andra som är intresserade av arbetet för att skydda Östersjön möjlighet att bekanta sig med det nya fartyget och det miljöarbete vi bedriver på Skärgårdshavet. Vid HSR rf:s tält kan man understöda föreningens verksamhet genom att köpa Sälle-produkter eller donera pengar. Vid Sydvästra Finlands Avfallsservices tält finns miljörådgivare på plats för att svara på frågor om avfallsservicen i skärgården och sopsortering. Man kan också delta i en liten frågesport och vinna priser.