Bioavfallets näringsämnen till återvinning! Ny kampanj uppdaterar finländarnas kunskaper om sortering av bioavfall

Möjligheten att sortera och samla in bioavfall separat utvidgas i och med den nya avfallslagen under de kommande åren: till och med 800 000 nya finländare ska omfattas av sorteringen. Trots återvinningsmöjligheterna är det många finländare som inte sorterar sitt bioavfall, men det är att slösa bort de värdefulla näringsämnen som bioavfallet innehåller. Ett enkelt sätt att öka på återvinningsgraden är att ta biokärlsavfallen och hemmets värmekompostorer i flitigare användning, och detta vill man uppmuntra till med den nya Älska en smula-kampanjen.

– Separat insamling av bioavfall spelar en nyckelroll för att öka återvinningen. Hälften av finländarna har redan ett bioavfallskärl eller en värmekompostor på gården. Det första steget skulle vara att få folk att använda dem flitigare, säger Tuulia Innala, sakkunnig i Kommunförbundet.

Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt 31 kommunala avfallsbolag, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) medräknad, uppmuntrar invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt under det kommande året med kampanjen Älska en smula. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen, bland annat via avfallsbolagens kanaler i sociala medier samt, i den mån corona-situationen medger, under olika rådgivningstillfällen. Ett av målen med kampanjen är att uppdatera finländarnas kunskaper om sortering till 2020-talet eftersom många fortfarande stödjer sig mot falska föreställningar från förr och därför inte sorterar.

– Att sortera bioavfall kan också uppfattas som motbjudande. LSJH:s återvinningsrådgivare kan ge tips för hur enkelt det är att få sorteringen och komposteringen att fungera, berättar LSJH:s återvinningsrådgivare Lotta Salminen.

Över hälften av bioavfallet hamnar på villovägar

Finländarna källsorterar årligen 275 miljoner kilo bioavfall. Ändå finns det ännu mer bioavfall i de vanliga sopkärlen hemma: över 300 miljoner kilo varje år. Andelen bioavfall bland det brännbara avfallet har i Åbonejden varit i medeltal cirka 32 procent också för dem som har möjligheten att sortera sitt bioavfall. Det skulle ansamlas nästan dubbelt så mycket bioavfall om varje finländare som har ett bioavfallskärl eller en värmekompostor på gården skulle sortera sitt bioavfall i dem.

I Finland har hushållsavfall inte förts till avstjälpningsplatser på åratal, utan det blandade avfallet som blir kvar efter sorteringen återvinns som energi då de bränns i avfallskraftverk. I stället för att bränna bioavfallet borde de näringsämnen som bioavfallet innehåller återvinnas, och det lyckas bara om bioavfallet sorteras noggrant i hemmen.

– Det bioavfall som samlas in på Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde transporteras till Biolinjas anläggning i Nystad. Där omvandlas det till biogas och jordförbättringsämnen. I varje steg av processen återvinns eventuell spillvärme eller överbliven näring effektivt och i ett slutet system, berättar Salminen.

Bioavfall är förmånligt bränsle för både klimatet och plånboken: en hel del fordon skulle kunna drivas endast med finländarnas kaffesump. Och om allt bioavfall sorterades, skulle det räcka till för 90 000 personbilar som använder biogas för hela året.

Expertens fyra tips som hjälper att sortera bioavfall hemma

  1. Placera en tom äggkartong på bottnen av bioavfallspåsen för att suga upp fukten.
  2. Häll vätskor i avloppet. Matoljerester och annat flytande fett kan du absorbera med ett hushållspapper som du sedan slänger i bioavfallet.
  3. Förvara biopåsen luftigt, till exempel i ett kärl med hål.
  4. Töm bioavfallskärlet regelbundet.

Expertens fem tips för att börja sortera bioavfall

  1. Undersök om det finns ett bioavfallskärl eller en värmekompostor i gemensamt bruk på bostadsaktiebolagets gård.
  2. Röj en plats för bioavfallskärlet under diskbänken eller annanstans i köket. Det lönar sig att välja en lättillgänglig plats för kärlet. Du behöver inte mer plats än förr, det är bara att omorganisera.
  3. På webbplatsen för din lokala avfallsbehandlingsanläggning hittar du anvisningar för sorteringen av bioavfall och kontaktuppgifter till avfallsrådgivningen.
  4. Börja med små steg; sortera först till exempel endast kaffesumpen samt frukts- och grönsaksskal.
  5. Uppmuntra även din familj att sortera bioavfall och ge dem råd.

Kampanjen Älska en smula

Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt 31 kommunala avfallsbolag invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. Information om bioavfall och sorteringsanvisningar erbjuds på en landsomfattande webbplats. I vår riktas uppmärksamheten mot packning av bioavfallet och lätt hemkompostering.