Böcker i cirkulation under Bokbytarveckan i Reso och Salo

I Reso stadsbibliotek och Salo huvudbibliotek kan man återvinna onödiga böcker och skaffa sig nytt läsbart under Bokbytarveckan 12–16.2. Bokbytarveckan uppmuntrar till att förebygga uppkomsten av avfall.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), Paperinkeräys Oy, Reso stadsbibliotek och Salo huvudbibliotek ordnar tillsammans Bokbytarveckan vecka 7, 12–16.2.

Grundidén bakom Bokbytarveckan är enkel: invånarna kan föra sina onödiga böcker till en bokbytarpunkt och på samma gång ta med sig något intressant läsbart, som någon annan lämnat där. Bokbytarpunkterna finns i Reso stadsbibliotek samt på Salo huvudbiblioteks boktorg och betjänar under bibliotekens öppethållningstider.

Biblioteken erbjuder utrymmen för verksamheten och LSJH sköter de praktiska arrangemangen vid bokbytarpunkterna. Om det trots allt blir kvar böcker efter bokbytarveckan, söks nya ägare till böcker i gott skick och böcker i dåligt skick levereras till Paperinkeräys Oy för materialåtervinning.

– När vi funderade på bokbytarveckan, kom vi fram till att den naturligaste platsen för evenemanget är biblioteken. Biblioteken har redan en viktig roll i förebyggandet av uppkomsten av avfall och detta kunde betonas ännu mera under veckan. Man måste inte köpa allt, utan man kan och det lönar sig också att låna eller byta saker, konstaterar serviceplanerare Marko Kokkonen.

Bokbytarveckan har även gett upphov till annan verksamhet vid sidan om. Till exempel i Reso stadsbibliotek ordnas måndagen den 12.2 kl. 16-18.30 en pysselkväll, där gamla böcker används som pysselmaterial. Som programledare under kvällen fungerar Hannele Niinivirta och Taina Virta.

På önskemål av kunderna, kommer det i Salo huvudbibliotek att bli kvar en permanent bokbytarpunkt efter bokbytardagen. I Reso har man redan en tid kunnat lämna onödiga böcker i en skottkärra i stadsbiblioteket, ur vilken man även har kunnat ta med sig något trevligt att läsa.

Bokbytarveckan i Reso stadsbibliotek och på Salo huvudbiblioteks boktorg må–fr 12-16.2.2018 under bibliotekens öppethållningstider. Salo huvudbibliotek har öppet må–to 10–19, fr 10–18. Reso stadsbibliotek är öppet må–to 10–19, fr 10–16.