Borrningsarbetet för den två kilometer djupa värmebrunnen påbörjades i Korvenmäki i Salo

Onsdagen 17 februari inleddes byggarbetet för den första värmebrunnen på ekokraftverkets tomt i Korvenmäki i Salo.

Värmeförrådet, i vilken överloppasvärmen som uppstår i produktionen under sommaren lagras, borras i berggrunden på ekokraftverkets tomt. Värmen som lagrats används under vintern, då värmebehovet är som störst. Lounavoimas projekt har fått investeringsstöd av Arbets- och näringsministeriet.

– Borrningen av djupvärmebrunnen inverkar inte den övriga verksamheten på området eller de som besöker området, men arbetet förorsakar en del ljud som avviker från det normala på området, berättar Lounavoimas verkställande direktör Petri Onikki i bolagets pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på Lounavoimas sida (på finska).

 

Lounavoima Oy är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget bygger ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, där man producerar närenergi av brännbart men icke-återvinningsbart avfall. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy.