Branden vid Toppå avfallscentral är under kontroll

Branden som bröt ut på avfallscentralens område i Toppå är nu under kontroll. Avfallsmottagningen betjänar åter med undantag för mottagning av grovt avfall. Grovavfall kan för tillfället inte tas emot vid Toppå avfallscentral.

Vi meddelar när grovavfall åter tas emot vid Toppå.