Brytning av berg för bergsförråd fortsätter vid Toppå avfallscentral

Ett förråd för mellanlagring av brännbart avfall byggs i berget i den sydvästra delen av Toppå avfallscentral. Brytningen påbörjades i februari och de pågår till slutet av år 2017. Följande gång kommer sprängningsarbeten att utföras på avfallscentralen under torsdagen den 23 november. På grund av arbetet håller avfallscentralen stängt klockan 14-14.30.

Toppå avfallscentral kommer att stängas för trafik och besök torsdagen 23.11 kl. 14-14.30 på grund av sprängningsarbeten kopplade till byggentreprenaden av bergsförrådet. Sprängningen kommer att ske ca kl. 14.20. Varning om förestående sprängning signaleras med en pipande ljudsignal två minuter före sprängning. Efter sprängningen ges en obruten ljudsignal, som signalerar att faran är över. Trafikstyrningen och områdesövervakningen sköts av huvudentreprenören.

Efter torsdagens sprängningsarbete kräver brytningen av bergsförrådet ytterligare en till tre sprängningsgånger. Av säkerhetsskäl stängs avfallscentralen för trafik och besök under den tid då sprängningsarbeten pågår. Sprängningsarbetet pågår cirka en halv timme åt gången, vilket betyder att kunderna kan vara tvungna att vänta utanför avfallscentralens port.

Sprängningsarbeten utförs under vardagar mellan klockan 8 och 16. I huvudsak kommer de att utföras mellan klockan 14 och 15. Vi strävar till att informera om sprängningstiderna senast dagen före sprängning på adressen www.lsjh.fi.

Övriga byggarbeten kopplade till bergsförrådet utförs under vardagar klockan 7–21. Arbetena planeras så att de skall orsaka så lite olägenheter som möjligt till näromgivningen och till avfallscentralens verksamhet.

Det nya bergsförrådet som tas i bruk år 2018 minskar märkbart på behovet att förvara brännbart avfall på öppet fält.

Byggnadsentreprenör för bergsförrådet är Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Huvudentreprenör för brytningen är Fjäder Group Oy. Byggplatsens byggplatschefer är Kristian Nyström och Jyri Lehmuskoski. Sprängningsarbetet leds av Jyri Lehmuskoski.

LSJH beklagar de olägenheter som sprängningsarbetet förorsakar!

Tilläggsuppgifter ges av LSJH:s byggingenjör Joonas Yli-Tolppa, tfn 020 728 2149,
joonas.yli-tolppa@lsjh.fi.