Brytning av berg för bergsförråd inleds vid Toppå avfallscentral

Ett förråd för mellanlagring av brännbart avfall byggs i berget i den sydvästra delen av Toppå avfallscentral. Det nya bergsförrådet som tas i bruk år 2018 minskar märkbart på behovet att förvara avfall på öppet fält. Byggarbetet är planerat så att bergsbrytningen och krossningen av grus ska störa omgivningen så lite som möjligt.

Sprängningen av klipporna inleds i februari och arbetet fortsätter fram till hösten 2017. Arbetet pågår under vardagar klockan 7-21. Sprängstenen krossas till grus på plats och krosset används för att utvidga avfallscentralens grusfält.

Av säkerhetsskäl stängs avfallscentralen för trafik och besök under den tid då sprängningsarbeten pågår. Sprängningsarbetet pågår cirka en halv timme åt gången, vilket betyder att kunderna kan vara tvungna att vänta utanför avfallscentralens port. Sprängningsarbeten kan utföras vardagar mellan klockan 8 och 16, men i praktiken sker sprängningarna bara under några dagar i veckan och i huvudsak mellan klockan 14 och 15. Varning om förestående sprängning signaleras med en pipande ljudsignal två minuter före sprängning. Signalen för att faran är över är en obruten ljudsignal.

Huvudentreprenör för byggarbetet är Fjäder Group Oy. Sprängningsarbetet leds av Jyri Lehmuskoski från Fjäder Group.

Vi strävar till att informera om sprängningstiderna senast dagen före sprängning på adressen www.lsjh.fi.

LSJH beklagar de olägenheter som sprängningsarbetet förorsakar!

 

Tilläggsuppgifter ges av LSJH:s byggchef Patrik Jalonen, tfn 020 728 2133, patrik.jalonen@lsjh.fi.