Coronavirussituationen påverkar också avfallsservicen

Den försämrade coronasituationen, det ökade antalet sjukdomsfall och coronarestriktionerna påverkar också avfallshanteringen. Dessutom medför de snabbt växlande väderförhållandena utmaningar. Det kan till exempel förekomma förseningar i samband med tömningar av avfallskärl och avfalls- och miljörådgivningstillfällen kan inte för närvarande ordnas på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde. Också de inplanerade Pop Up-insamligarna i januari är inhiberade. Var och en kan genom att undvika onödiga inköp, och genom att sortera noggrant, påverka på mängden avfall och via det också på tömningsbehovet

Den ökande mängden smittade och insjuknade på grund av coronaviruset samt coronarestriktionerna påverkar avfallsservicen på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde. Tömningarna av avfallskärlen kan bli försenade eller andra tidtabellsändringar kan förekomma.

  • Den gångna vintern har innehållit beklagligt mycket motgångar som lett till försenade tömningar av avfallskärlen. Vi har inte kunnat undvika frånvaro på grund av coronan men också de varierande väderförhållandena har fördröjt sopbilschaufförernas arbete och lett till utmaningar när det gäller hur utrustningen fungerat, berättar LSJH:s körruttsplanerare Matti Kakko.

LSJH följer utvecklingen regelbundet och gör aktivt beredskapsplanering. I praktiken innebär detta, att man i bolaget i förväg prioriterar avfallsservicetjänster och att man förbereder sig att göra ändringar i tömningstiderna. LSJH har dessutom lämnat in en ansökan till avfallshanteringsmyndigheten om att kunna avvika från avfallshanteringsbestämmelserna te.x. gällande avfallets lastningstider. Detta för att kunna minimera förseningar i tömningarna av invånarnas avfallskärl.

Rådgivningstillfällen och Pop up-insamlingar sätts på paus, sorteringsstationerna betjänar normalt

På grund av coronarestriktionerna håller LSJH:s närrådgivningstjänster en paus. Du kan kontakta vår kundtjänst och höra dig för om möjligheterna till distansrådgivning och utlåning av material.

Pop up-insamlingarna som var inplanerade till januari har inhiberats, men LSJH:s 12 fasta sorteringsstationer betjänar kunderna normalt. De inhiberade insamlingarna är Pop up-insamlingarna 24.1 i Riihikoski i Pöytyä, 26.1 i Patis i Åbo och 31.1 i Mietois. Information om de inhiberade insamlingarna kommer också att finnas på ovannämnda hållplatserna. Om insamlingarna som ska gå av stapeln i februari informeras separat när det blir klart om de kan ordnas.

Nu om någonsin är det mycket viktigt att sortera och minska uppkomsten av avfall

I undantagssituationer framhävs hur viktigt det är att sortera sitt avfall och minska uppkomsten av avfall.

  • Sträva i första hand efter att minska uppkomsten av avfall genom att undvika onödiga inköp.
  • Genom att sortera effektivt kan du påverka mängden brännbart avfall.
    Sorteringshjälp för du lätt på adressen lsjh.fi/sv/radgivning/abc/
  • När du lyckas minska mängden avfall och sortera nyttoavfallen skilt, kan du beställa ett längre tömningsintervall för ditt avfallskärl
  • För förpackningsavfallet till ditt husbolags avfallskärl, Rinki-ekopunkterna eller LSJH:s insamlingspunkter. De regionala punkterna hittar du på adressen www.kierratys.info
  • Om du märker att avfallskärlen på din insamlingspunkt är överfulla, förvara ditt förpackningsavfall hemma tills kärlen tömts. Lämna inte avfall bredvid avfallskärlen.

– Vi ber om tålamod och tackar för samarbetet. Vi informerar om avvikelser i avfallsservicen på våra webbsidor och i sociala medier. Det är värt att följa dem, tipsar Kakko.

LSJH sköter tömningen av invånarnas avfallskärl i följande kommuner: Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Rusko i Vahto.