De flesta av LSJH:s tjänster som varit på paus är återigen igång

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) tjänster återgår nästan helt till det normala under juni. LSJH:s rådgivningstjänster, mottagningen av besöksgrupper och uträttandet av personärenden på kontoren i Åbo och Salo startade den 1 juni. Försäljningen av avlagda textilier i butiken för avlagda textilier på Hiisigatan fortsätter 15.6 och den traditionella skrotinsamlingen i skärgården anordnas 29.6–2.7.2020 i samarbete med Håll Skärgården Ren rf. Den mobila sorteringsstationen Siira fortsätter också sina rundor efter midsommar. LSJH:s fasta sorteringsstationer betjänar invånarna som normalt.

De flesta av LSJH:s tjänster som har varit avbrutna på grund av coronaepidemin fortsätter återigen i juni. Sedan början av juni har det åter varit möjligt att uträtta personärenden på LSJH:s kontor på Lastgatan i Åbo och i Korvenmäki i Salo. Rådgivningstjänsterna och mottagningen av besöksgrupper har också fortsatt från början av juni, och butiken för avlagda textilier i Kärsämäki i Åbo slår upp dörrarna i mitten av månaden.

– Vi vill påminna invånarna om att följa gällande anvisningar, om vikten av god hygien och att hålla ett säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen på alla våra verksamhetsställen, även om sjukdomsläget nu har lättat. I rådgivningstjänsterna gynnar vi tillsvidare evenemang som arrangeras utomhus och deltar inte i evenemang som kunderna ordnar inomhus. Antalet deltagare begränsas till högst 20 personer åt gången om rådgivningen anordnas inomhus hos LSJH, understryker LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.

Avfallshämtningstjänsten, det vill säga hämtningen av avfall hos kunden, förblir avbruten för närvarande.

Den mobila sorteringsstationen Siira kör igång efter midsommar

LSJH:s ambulerande insamlingar, den mobila sorteringsstationen Siira och Pop up-sorteringsstationen, återgår till sina normala tidtabeller vecka 26.

I juni–juli besöker Siira Virmo centrum 23.6, Vikom i Nagu 7.7 och 21.7 samt Norrby i Iniö 14.7.2020. Pop up-sorteringsstationen har sin nästa runda i slutet av september, då den stannar i Salo och Masku.

Skärgårdens skrotinsamling anordnas 29.6–2.7.2020 i samarbete med Håll Skärgården Ren rf. Ändringar och inställningar kan dock göras även med kort varsel om situationen så kräver. Det lönar sig att kolla upp den aktuella informationen om skrotinsamlingen på LSJH:s webbsida på www.lsjh.fi/skrotinsamling-i-skargarden.

De fasta sorteringsstationerna betjänar som vanligt

LSJH:s tolv sorteringsstationer betjänar invånarna enligt normala öppettider. Mörttilä sorteringsstation på Utö har fått en ny entreprenör och öppnar återigen 13.6. Öppettiderna för alla LSJH:s sorteringsstationer finns på www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer.

LSJH följer med hur situationen utvecklas och informerar om eventuella ändringar. Samlad information om coronavirussituationens inverkan på LSJH:s tjänster finns på www.lsjh.fi/corona.

Anvisningar för personer som besöker LSJH:s verksamhetsställen och deltar i rådgivningstjänster

På grund av det rådande epidemiläget ska du:

  • delta endast om du är frisk.
  • komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen.
  • hosta och nysa i en engångsnäsduk eller mot tröjärmen.
  • använda handdesinfektionsmedel.
  • om möjligt använda handskar när du besöker sorteringsstationen.
  • använda kortbetalning och kontaktlös betalning, om möjligt.
  • tvätta händerna när du kommer hem.
  • komma ihåg, att det inte finns någon möjlighet för kunderna att tvätta händerna eller gå på toaletten på stationerna.