De hala vägarna försvårar tömningen av avfallskärl

Regnen har bidragit till att vägarna nu är mycket hala på många håll i Åbo- och Saloregionen. Huvudvägarna är isfria, men mindre vägar kan nu vara extremt hala, speciellt i glesbygden. Tömningen av avfallskärlen kan av denna orsak nu vara försenade och en del av kärlen kan förbli otömda.

Det hala föret utgör en risk för sopbilarnas chaufförer. Vi ber att ni sköter om att vägen fram till kärlet är sandad.

Tilläggsuppgifter från vår kundtjänst, tfn 0200 47470 vardagar 9-15 (lsa/msa).