De kommunala avfallsverken kräver skadestånd av Fortum

Pressmeddelande 01.03.2019
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

Avfallsverken i Sydvästra Finlands Upphandlingsring, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos stämmer Fortum Waste Solutions Oy (Fortum; f.d. Ekokem Oyj) för att Fortum, enligt avfallsverken, oberättigat dragit sig ur upphandlingsavtalet för tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall. Käromålet är anhängigt vid Västra Nylands tingsrätt.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Lomi-Hämeen Jätehuolto Oy och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos kräver ett skadestånd på sammanlagt 720 221,97 euro av Fortum på grund av förluster i samband med en konkurrensutsättning som gick om intet. Sydvästra Finlands Upphandlingsring blev tvungen att avbryta konkurrensutsättningen av tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall, när Fortum våren 2017 vägrade ingå avtal i enlighet med sitt anbud och det upphandlingsbeslut som upphandlingsringens avfallsverk gjort.

Avfallsverken anser att Fortum gjort sig skyldigt till avtalsbrott, då Fortum vägrade att ingå upphandlingsavtalet.
– Fortum drog sig enligt vår uppfattning oberättigat ur upphandlingsavtalet efter att dess anbud redan hade godkänts under anbudets giltighetstid och då parterna redan länge förhandlat om avtalets detaljer.  Avtalet om tjänsten för utnyttjande av avfall borde ha ingåtts i enlighet med upphandlingsbeslutet, konstaterar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Den lösning som vann i upphandlingens konkurrensutsättning gick ut på att Fortum skulle bygga ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo. Fortum gick dock inte med på att förverkliga tjänsten om utnyttjande av avfall för upphandlingsringen.
– Vi kräver att Fortum ersätter de förluster som uppkom i samband med att konkurrensutsättningen gick om intet berättar Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:s verkställande direktör Immo Sundholm.

Upphandlingsringen bad i en offertbegäran i maj 2014 om anbud i anslutning till offentlig upphandling av en tjänst om utnyttjande av samhällsavfall. Fortum gav i september 2014 ett anbud i enlighet med offertbegäran. Upphandlingsringen godkände Fortums anbud och meddelade Fortum därom i oktober 2014. Fortum förhandlade om upphandlingsavtalet ända fram till april 2017, varvid Fortum överraskande meddelade att det inte blir ett upphandlingsavtal, det vill säga att Fortum inte bygger ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo.