De växande balförråden av brännbart avfall konkretiserar sorteringens betydelse

Brännbart avfall som uppkommer i områdets hushåll balas och förvaras på en av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler, Toppå avfallscentral i Åbo. Soppåsarna från invånarnas hem på LSJH:s område transporteras sedan förra sommaren inte längre för att utnyttjas utomlands. Avfallscentralens växande balförråd visar konkret hur viktigt det är att sortera. Det balade avfallet ska utnyttjas som närenergi i ekokraftverket som snart står färdigt i Salo.

Brännbart avfall som uppkommer på LSJH:s område transporteras sedan slutet av juni inte längre till utländska återvinningsanläggningar. Icke-återvinningsbart, brännbart avfall som uppkommit i hushållen i LSJH:s 17 ägarkommuner har sedan dess balats och förvarats på Toppå avfallscentral i Åbo.

Mängden balat brännbart avfall uppgår sammanlagt till cirka 36 000 000–44 000 000 kilo. Balarna förvaras på Toppås mellanlagringsfält därifrån de bland annat kan ses av sorteringsstationens besökare. Balar har även under den gångna hösten levererats till Korvenmäki avfallscentral för lagring. Under nästa vår kommer de att användas i Lounavoima ekokraftverk som byggs i Salo. Balförråden kommer i sin helhet att vara tömda före slutet av år 2023.

Balarnas mängd får en att stanna upp

På Toppå balas i medeltal 400 avfallsbalar per dag. En bal innehåller cirka 800 kilo avfall. Balförråden som växer dag för dag är ett konkret bevis på sorteringens betydelse.

– Om man från det brännbara avfallet sorterade allt som kan materialåtervinnas skilt för sig redan hemma, där avfallet uppkommer, skulle det bli betydligt färre balar, påminner LSJH:s driftchef Jyri Metsänranta.

Enligt LSJH:s undersökning av avfallets sammansättning som gjordes år 2019 finns det i områdets brännbara avfall mycket sådant avfall som skulle ha lämpat sig för separat insamling av nyttoavfall. Soppåsarna innehöll till exempel en dryg tredjedel bioavfall.

– I hemmen på området kastas årligen cirka 64 kilo bioavfall per person i det brännbara avfallet. Det är onödigt att gå miste om bioavfallets näringsämnen genom att bränna det. Av det bioavfall som sorteras på LSJH:s område framställs biogas och gödslingsmedel vid Biolinja i Nystad, berättar Metsänranta.

En lokal lösning för att utnyttja avfall

Man bestämde sig för balning eftersom dagens finländska avfallskraftverk inte kan ta emot allt avfall som produceras på LSJH:s område. Det var befogat att bala avfall även för att Lounavoima ekokraftverk snart står klart för användning. Målet är att få i gång kraftverket i början av år 2021.

– När ekokraftverket startat får vi en lokal lösning för att utnyttja avfallet, vilket gagnar såväl områdets invånare som miljön. Transporternas skadliga miljöeffekter såsom utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatförändringen och andra utsläpp som försämrar luftkvaliteten minskar när avfallet inte längre behöver transporteras långa sträckor, konstaterar Metsänranta.

Hanteringen av brännbart avfall i ekokraftverket, av vilket LSJH och Salon Kaukolämpö äger hälften var, sänker transport- och hanteringskostnaderna. Besparingarna som uppkommer gör det möjligt att sänka invånarnas priser och utveckla den cirkulära ekonomin.

Miljonentreprenad för finländska Remeo

Balningen av avfallet är en betydande offentlig upphandling värd över en miljon euro. Upphandlingens konkurrensutsättning vanns av det finländska bolaget Remeo Oy, som tillsammans med sina underentreprenörer ansvarar för balningsarbetet på Toppå. Det är meningen att balningen fortsätter till slutet av januari 2021.

– En sådan här tekniskt utmanande entreprenad passar bra i vårt serviceutbud. Med god planering, effektiv balningsutrustning och utomordentliga underentreprenörer håller vi den planerade tidtabellen. Entreprenaden kräver friktionsfritt samarbete, som fungerat mycket bra med LSJH och våra underentreprenörer, konstaterar Remeos affärsverksamhetsdirektör Mauri Lielahti.

Mera information om sortering på adressen www.lsjh.fi/sv/radgivning/abc/