Nystads delägarskap av LSJH förstärktes med underskrift

Representanter för Sydvästra Finlands Avfallsservices ägarkommuner, Nystad stad samt Sydvästra Finlands Avfallssesvice (LSJH) samlades idag till ett gemensamt möte. Under mötestillfället undertecknades bolagets delägaravtal och avfallshanteringsnämndavtal. Avtalet behövde uppdateras efter att Nystad fattade beslutet att gå med som delägare i avfallsbolaget. Från och med årsskiftet får även nystadborna mångsidiga avfallshanteringstjänster producerade av LSJH och avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland.

LSJH:s vd Jukka Heikkilä och Nystads tekniske chef Jari Nikkari. Foto: Vesa-Matti Väärä