Delta i fototävlingen

Vi skickar i slutet av år 2021 en väggkalender för 2022 till alla hushåll inom vårt verksamhetsområde. I kalendern publiceras bland annat tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna samt sorteringsanvisningarna. Vi anordnar en fototävling, vars vinnarbilder (12 st) kommer att illustrera väggkalendern.

Tävlingens tema är färg och glädje från naturen. Till tävlingen önskas bilder från alla årstider. Fotograferingsplatsen bör finnas på LSJH:s område i Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, S:t Mårtens, Virmo eller Åbo. Alla fast boende och fritidsboende på LSJH:s område kan delta i tävlingen. Fast boende och fritidsboende på LSJH:s område kan delta i tävlingen.

För att kunna delta i tävlingen bör bilderna vara tryckdugliga bilder i JPG-format med hög resolution (bildens kortare sida minst 2 500 pixlar, resolution 300 dpi). Bilderna i kalendern är vågräta. Skicka max 3 bilder/deltagare till tävlingen.

Skicka dina bilder till adressen valokuvakilpailu@lsjh.fi. Skriv ”Fototävling 2021” som rubrik på meddelandet. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och hemadress) i meddelandet samt var bilden tagits. Hitta på ett namn för bilden och berätta med några ord vad bilden föreställer eller till exempel om stämningen då bilden togs. Observera att e-postmeddelandets maximala storlek är 10 MB.

Tävlingen slutar 31.8.2021 och vinnarna utses före slutet av september. De som fotograferat bilderna som publiceras i kalendern belönas med varsin polaroidkamera (värde ca 100 euro). Vinnarna meddelas personligen.

Deltagaren måste äga rättigheterna till bilderna som skickats till tävlingen. Ifall en person figurerar på bilden bör fotografen ha ett skriftligt samtycke av personen i fråga om att bilden får publiceras i LSJH:s kommunikation. Ifall personen på bilden är under 18 år bör tillstånd frågas av vårdnadshavaren.

Genom att delta i tävlingen ger deltagaren sitt samtycke till att hens personuppgifter behandlas för att genomföra fototävlingen. Fotografen ger även LSJH rätt att behandla bilderna enligt användningssyfte och att beskära bilderna enligt det format som används.

LSJH arkiverar och sparar vinnarbilderna. Vinnaren av tävlingen ger LSJH rätt att använda sitt namn och den inskickade bilden i väggkalendern samt i annan kommunikation utan separat ersättning. De övriga bilderna som skickats till tävlingen raderas ur LSJH:s arkiv så snart tävlingen är avgjord.

Bild: Pirjo-Riitta Iltanen