Delta i fototävlingen

Vi skickar i slutet av år 2019 en väggkalender för 2020 till alla hushåll inom vårt verksamhetsområde. I kalendern publiceras bland annat tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna samt sorteringsanvisningarna.

Vi anordnar en fototävling, vars vinnarbilder (12 st) kommer att illustrera väggkalendern. Temat för tävlingen är Sydvästra Finlands vackra och mångsidiga natur. Till tävlingen önskar vi få bilder tagna under olika årstider. Bilden bör vara tagen på LSJH:s område, det vill säga i Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, Virmo eller Åbo.

Alla invånare, både fast bosatta och fritidsboenden, från LSJH:s ägarkommuner kan delta i tävlingen. Man kan delta i tävlingen med jpg-bilder (max. 3 bilder/deltagare), som är tryckbara och högupplösta (300 dpi). Endast vågräta bilder lämpar sig till kalendern!

Du kan delta i tävlingen genom att skicka in din tävlingsbild till kundtjanst@lsjh.fi. Skriv ”Fototävling 2019” som rubrik i meddelandet. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, ge ett namn åt bilden och berätta kort om den. Observera att e-postmeddelandet får vara max. 10 Mb.

Tävlingen avslutas 31.8.2019 och vinnarna fastställs under september 2019. Tagarna av de bilder som publiceras i kalendern belönas med en Polaroidkamera. Vinnarna meddelas personligen.

Deltagaren måste äga rättigheterna till bilderna. Ifall en person figurerar på bilden bör fotografen ha ett skriftligt samtycke av personen i fråga om att bilden får publiceras i LSJH:s kommunikation. Ifall personen på bilden är under 18 år bör tillstånd frågas av vårdnadshavaren.

Genom att delta i tävlingen ger deltagaren sitt samtycke till att hens personuppgifter behandlas för att förverkliga fototävlingen. Vinnaren av tävlingen ger LSJH rätt att använda sitt namn och den inskickade bilden i väggkalendern samt i annan kommunikation utan separat ersättning. Fotografen ger LSJH också rätten att behandla bilden enligt användningssyftet och att avgränsa bilderna enligt det format som används.

LSJH arkiverar och sparar vinnarbilderna. De övriga för tävlingen inskickade bilderna raderas från LSJH:s arkiv så snart tävlingen är avgjord.