Delta i fototävlingen

Vi skickar i slutet av år 2020 en väggkalender för 2021 till alla hushåll inom vårt verksamhetsområde. I kalendern publiceras bland annat tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna samt sorteringsanvisningarna.

Vi anordnar en fototävling, vars vinnarbilder (12 st) kommer att illustrera väggkalendern. Temat för tävlingen är vatten. Till tävlingen önskar vi få bilder tagna under olika årstider. Bilden bör vara tagen på LSJH:s område, det vill säga i Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, Virmo eller Åbo.

Fast boende och fritidsboende på LSJH:s område kan delta i tävlingen. För att kunna delta i tävlingen bör bilderna vara tryckdugliga, vara i jpg-format och ha hög resolution (bildens kortare sida minst 2 500 pixel, resolution 300 dpi). Bilderna i kalendern är vågräta. Skicka in max 3 bilder/deltagare till tävlingen.

Du kan delta i tävlingen genom att skicka in din tävlingsbild till kundtjanst@lsjh.fi. Skriv ”Fototävling 2020” som rubrik i meddelandet. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och hemadress) i meddelandet samt var bilden är tagen. Ge ett namn åt bilden och berätta med några ord om till exempel stämningen då bilden togs. Observera att e-postmeddelandets maximala storlek är 10 MB.

Tävlingen avslutas 31.8.2020 och vinnarna utses under slutet av september. Tagarna av de bilder som publiceras i kalendern belönas med ett 100 euros presentkort till Ticketmaster. Vinnarna meddelas personligen.

Deltagaren måste äga rättigheterna till bilderna. Ifall en person figurerar på bilden bör fotografen ha ett skriftligt samtycke av personen i fråga om att bilden får publiceras i LSJH:s kommunikation. Ifall personen på bilden är under 18 år bör tillstånd frågas av vårdnadshavaren.

Genom att delta i tävlingen ger deltagaren sitt samtycke till att hens personuppgifter behandlas för att förverkliga fototävlingen. Vinnaren av tävlingen ger LSJH rätt att använda sitt namn och den inskickade bilden i väggkalendern samt i annan kommunikation utan separat ersättning. Fotografen ger LSJH också rätten att behandla bilden enligt användningssyftet och att avgränsa bilderna enligt det format som används.

LSJH arkiverar och sparar vinnarbilderna. De övriga för tävlingen inskickade bilderna raderas från LSJH:s arkiv så snart tävlingen är avgjord.

Bild: Kati Hannula