Den ambulerande sorteringstationen Siiras besök i Nagu 1.6. inhiberat

Mötesbegränsningarna som regionförvaltningsverket i Egentliga Finland har ställt begränsar en del av LSJH:s avfallsservice. De ambulerande avfallsinsamlingarna, som varit inställda sen mars, förblir på paus fram till 1.6.2021. Serviceavbrottet omfattar endast Pop up-sorteringsstationens samt den mobila sorteringsstationen Siiras ronder. De fasta avfallscentralerna och sorteringsstationerna står till tjänst enligt normala öppettider.

Serviceavbrottet inhiberar Siiras besök i Vikom i Nagu 1.6.2021.

Det nästa planerade besöket i Vikom infaller 6.7.2021. Vi hoppas kunna utföra resten av sommarens besök enligt planerna. Den aktuella tidtabellen finns här: www.lsjh.fi/sv/radgivning/handelsekalender

Pop up-sorteringsstationen har inga turer planerade för sommaren, så där inverkar avbrottet inte och verksamheten torde fortsätta som vanligt i september.

Avfallscentralernas och sorteringsstationernas öppettider och noggrannare kontaktuppgifter hittas på adressen www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer.