Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds 17.10

Räfsavfall tas under perioden 17.10-7.11 emot utan avgift vid Sydvästra Finlands Avfallsservices avfallscentraler och sorteringsstationer. I Åbo tas räfsavfall avgiftsfritt emot vid Kuntecs mullstation i Toppå. Kvistar och grenar tas utan avgift emot på avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året och vid Kuntecs mullstation under kampanjtiden.

Till räfsavfallet hör:

  • blad
  • barr
  • gräs
  • kottar

Ris och kvistar alltid avgiftsfria

  • Ris och kvistar (också taggiga kvistar som till exempel hagtorn och rosenkvistar) tas emot utan avgift vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året. Den avgiftsfria mottagningen gäller både släpkärrs- och lastbilslass.
  • På Kuntecs mullstation i Åbo tar vi emot ris och kvistar utan taggar under perioden 17.10-7.11.

Instruktioner för avlämningen av trädgårdsavfall:

  • Håll kvistar och träavfall skilt från det hopräfsade avfallet till exempel genom att dela lasset i två delar. Detta gäller också lastbilslass.
  • Anmäl dig till personalen vid mottagningsplatsen.
  • Har räfsavfallet packats i sopsäckar bör dessa tömmas på plats
  • Blanda inte något annat avfall med i lasset (till exempel plast eller metall). För blandade lass är vi tvugna att debitera en mottagningsavgift.

Under kampanjtiden tar vi emot både släpkärrslass som lastbilslass utan avgift. Lastbilslass tas emot endast vid Kuntecs mullstation samt vid Isosuo, Rauhala och Korvenmäki avfallscentraler. Små partier tas emot vid alla mottagningsplatser.

Efter kampanjens slut tas räfsavfallet emot för 2,50 euro/kubik (inkl. moms 24%) och lastbilslass för 30 euro /ton (moms 0%).

Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser för trädgårdsavfall hösten  2016

Observera, att räfsavfall tas emot under mottagningsplatsernas normala öppettider. Insamlingen kan alltså börja senare än 17.10 och avslutas tidigare än 7.11 vid en del av mottagningsplatserna.

Kuntecs mullstation, Långholmsgatan 1, Åbo. Mull-stationen är öppen 17.10-7.11 mån-fre kl. 7-18. Obs! Inga taggiga grenar så som hagtorn eller kvistar från rosenbuskar.

Toppå avfallscentral i Åbo har öpppet mån–fre kl. 6.30–21.00 samt lö 29.10 kl. 10–15.

Isosuo och Rauhala avfallscentraler har öppet mån kl. 12–19 och tis–fre kl. 10–17.

Auranmaa sorteringsstation har öppet mån och tor kl. 12–19..

Yläne sorteringsstation har öppet tor kl. 14–20 samt 29.10 kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation har öppet ons 14.30–18 samt i oktober fre kl. 10–13.

Houtskärs sorteringsstation har öppet i april-oktober tis kl. 15–16.45 samt lö 29.10 kl. 9.45-12.45. I november är stationen öppen tis kl. 15-16.45 endast på beställning. Beställningarna bör göras senast föregående fredag, tfn 0200 47470 (kl. 9-15) eller kundtjanst@lsjh.fi (fre innan kl. 15).

Korvenmäki avfallscentral i Salo har öppet mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt lö 29.10 kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation har öppet tor kl. 12–18. I oktober dessutom mån 10–14 samt lö 29.10 kl. 10–15.

Pemar sorteringsstation har öppet tis kl. 13–19 och ons kl. 9–13.

Bjärnå sorteringsstation har öppet ons kl. 15–18.

 

Tilläggsuppgifter och kontaktuppgifter:

Sydvästra Finlands Avfallsservice, tfn 0200 47470 mån–fre 9–15 (lsa/msa) samt www.lsjh.fi

Kuntec Oy (mottagningen i Åbo sker i samarbete med LSJH)
Kuntecs mullstation, tfn. 044 907 2608