Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds 18.4

Räfsavfall tas under perioden 18.4–15.5 emot utan avgift vid Sydvästra Finlands Avfallsservices avfallscentraler och sorteringsstationer (ingen mottagning på första maj 1.5). I Åbo tas räfsavfall emot avgiftsfritt endast vid Kuntecs mullstation i Toppå. Kvistar och grenar tas utan avgift emot vid Kuntecs mullstation under kampanjtiden samt på avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året.

Till räfsavfallet hör:

  • blad
  • barr
  • gräs

Instruktioner för hämtningen av trädgårdsavfall:

  • Håll kvistar och träavfall skilt från räfsavfallet. Ifall räfsavfall och ris samlas på samma bytesflak, bör flaket ha skilda fack för bägge avfallsfraktionerna.
  • Anmäl dig till personalen vid mottagningsplatsen.
  • Har räfsavfallet packats i sopsäckar ska dessa tömmas på plats.
  • Blanda inte något annat avfall med i lasset (till exempel plast eller metall).

Under kampanjtiden tar vi emot både släpkärrslass och bytesflakslass utan avgift. Bytesflakslass tas emot endast vid Kuntecs mullstation samt vid Isosuo, Rauhala och Korvenmäki avfallscentraler. Små partier tas emot vid alla mottagningsplatser.

Efter kampanjens slut tas räfsavfallet emot för 2,50 euro/kubik (inkl. moms 24 %) och lastbilslass för 30 euro/ton (moms 0 %).

Ris och kvistar alltid avgiftsfria

På Kuntecs mullstation i Åbo tas ris och kvistar utan taggar emot under perioden 18.4–15.5 (ingen mottagning på första maj 1.5).

Ris och kvistar (också taggiga kvistar som till exempel hagtorn och rosenkvistar) tas emot utan avgift vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året. Den avgiftsfria mottagningen gäller både släpkärrs- och lastbilslass.

Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser för trädgårdsavfall år 2017

(Obs! Ingen mottagning på första maj 1.5)

Kuntecs mullstation, Långholmsgatan 1, Åbo. Mullstationen är öppen 18.4–15.5 mån-fre kl. 7-20. Därtill har mullstationen öppet lör 29.4 kl. 10-15. Obs! Inga taggiga grenar såsom hagtorn eller kvistar från rosenbuskar.

Toppå avfallscentral i Åbo har öppet mån–fre kl. 6.30–21 samt i april-oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Isosuo och Rauhala avfallscentraler har öppet mån kl. 11.30–19 och tis–fre kl. 9.30–17 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Korvenmäki avfallscentral i Salo har öppet mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt i april-oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Auranmaa sorteringsstation har öppet mån och tors kl. 12–19 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Houtskärs sorteringsstation har öppet i april-oktober tis kl. 15–16.45 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

Kimitoöns sorteringsstation har öppet tors kl. 13–18. I april­–oktober dessutom mån 10–15 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation har öppet ons 14.30–18 samt i april–oktober fre kl. 10–13 och den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–13.

Pemar sorteringsstation har öppet tis-ons kl. 12–19 samt i april-oktober fre kl. 9-16 och den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Bjärnå sorteringsstation har öppet ons kl. 15–18 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Yläne sorteringsstation har öppet tors kl. 14–19 samt i april–oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.