Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds 18.4

Räfsavfall tas under perioden 18.4–9.5 emot utan avgift vid Sydvästra Finlands Avfallsservices avfallscentraler och sorteringsstationer. Ingen mottagning på Kristi flygare 5.5. I Åbo tas räfsavfall avgiftsfritt emot endast vid Kuntecs mullstation i Toppå. Kvistar och grenar tas utan avgift emot vid Kuntecs mullstation under kampanjtiden samt på avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året.

Till räfsavfallet hör:

  • blad
  • barr
  • gräs

Kom ihåg detta då du levererar trädgårdsavfall:

  • Håll kvistar och träavfall skilt från det hopräfsade avfallet till exempel genom att dela lasset i två delar
  • Anmäl dig till personalen vid mottagningsplatsen.
  • Har räfsavfallet packats i sopsäckar ska dessa tömmas på plats
  • Blanda inte något annat avfall med i lasset (till exempel plast eller metall)

Under kampanjtiden tar vi emot både släpkärrslass som lastbilslass utan avgift. Lastbilslass tas emot endast vid Kuntecs mullstation samt vid Isosuo, Rauhala och Korvenmäki avfallscentraler. Små partier tas emot vid alla mottagningsplatser.

Efter kampanjens slut tas räfsavfallet emot för 2,50 euro/kubik (inkl. moms 24%) och lastbilslass för 30 euroa /ton (moms 0%).

Ris och kvistar alltid avgiftsfria

På Kuntecs mullstation i Åbo tar vi emot ris och kvistar utan taggar under perioden 18.4.-9.5 (ingen mottagning 5.5).

Ris och kvistar (också taggiga kvistar som till exempel hagtorn och rosenkvistar) tas emot utan avgift vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna under hela året. Den avgiftsfria mottagningen gäller både släpkärrs- och lastbilslass.

Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser för trädgårdsavfall år 2016
(Obs! Ingen mottagning 5.5)

Kuntecs mull-station, Långholmsgatan 1, Åbo. Mull-stationen är öppen 18.4-9.5 mån-fre kl. 7-20 och lör kl. 9-15. Stängt på Kristi flygare 5.5. Obs! Inga taggiga grenar så som hagtorn eller kvistar från rosenbuskar.

Toppå avfallscentral i Åbo har öpppet mån–fre kl. 6.30–21.00 samt i april-oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Isosuo och Rauhala avfallscentraler har öppet mån kl. 12–19 och tisdag–fredag kl. 10–17 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Auranmaa sorteringsstation har öppet mån och tor kl. 12–19 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Yläne sorteringsstation har öppet tor kl. 14–20 samt i april–oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation har öppet ons 14.30–18 samt i april–oktober fre kl. 10–13 och den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–13.

Houtskärs sorteringsstation har öppeti april-oktober tis kl. 15–16.45 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

Korvenmäki avfallscentral i Salo har öppet mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt i april-oktober den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation har öppet tor kl. 12–18. I april­–oktober dessutom mån 10–14 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Pemar sorteringsstation har öppet tis kl. 13–19 och ons kl. 9–13 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Bjärnå sorteringsstation har öppet ons kl. 15–18 samt i april-oktober den första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.

Kontaktuppgifterna hittar du också här: avfallscentraler och sorteringsstationer

Tilläggsuppgifter och kontaktuppgifter:

Sydvästra Finlands Avfallsservice, tfn 0200 47470 mån–fre 9–15 (lsa/msa) samt www.lsjh.fi

Kuntecs mullstation (svarar under perioden 18.4.-9.5.) tfn 044 907 2608. Mottagningen i Åbo sker i samarbete med LSJH.