Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds den 15 oktober

Hösten för med sig den traditionella räfsavfallskampanjen. Räfsavfall mottas avgiftsfritt vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer 15.10-12.11.2018. Trädgårdsavfallet är fyllt av värdefulla näringsämnen. Därför lönar det sig att överväga, om en del av räfsavfallet kunde användas i den egna trädgården istället för att föra det till stationerna.

Räfsavfall tas emot avgiftsfritt 15.10–12.11.2018 vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer under mottagningsplatsernas öppettider. I Åbo mottas räfsavfall vid Toppå avfallscentral. Tidigare har man tagit emot räfsavfall vid Kuntec:s mullstation utanför avfallscentralen. Efter att verksamheten vid mullstationen upphört, har mottagningsplatsen för räfsavfall flyttat innanför Toppå avfallscentrals portar. Den som kommer med räfsavfall vägleds på plats.

Sortera lasset noggrant

Som räfsavfall mottas löv, barr, gräs och kottar. Alla slags grenar och kvistar kan föras till avfallscentralerna och sorteringsstationerna avgiftsfritt året runt, inte enbart under kampanjen. Den avgiftsfria mottagningen gäller ordentligt sorterade lass som levereras med personbil, paketbil, släpvagn eller lastbil. Ifall kunden förutom räfsavfall även har kvistar och grenar i lasset, bör materialen hållas skilt för sig genom att till exempel dela lasset i två delar. Äpplen mottas som bioavfall och för dem debiteras en avgift i enlighet med prislistan.

Större partier räfsavfall, såsom traktorlass eller lastbilslass, mottas endast vid Toppå avfallscentral i Åbo samt vid avfallscentralerna Isosuo i Reso, Rauhala i Pargas och Korvenmäki i Salo. Små partier, såsom personbilars släpvagnslass eller paketbilslass, kan föras till alla mottagningsplatser.


Utnyttja räfsavfallet i trädgården

LSJH levererar räfsavfallet, som mottagits vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna, vidare till cirkulation. Av räfsavfallet tillverkas mull, av kvistarna och grenarna flis. Båda produkterna används i skötseln av grönområden. Trädgårdsavfall är ett ypperligt näringsämne och det mest miljövänliga sättet att utnyttja det vore att använda det där det uppkommer – i den egna trädgården.

Räfsavfall kan till exempel under torrt väder köras med gräsklipparen till smått hack som lämnas på gräsmatta. Löven som faller ner från träden och gräsklippningsavfallet är värdefull näring för jordmånen. Avfall som uppkommer i samband med beskäring av träd, kan finfördelas med en grensax och användas som marktäckning, som jordförbättringsmedel eller som flis på planteringar. På detta sätt får man näringsämnena i omlopp genast på den egna gården.

 

LSJH:s räfsavfallskampanj vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna 15.10–12.11.2018

 

Anvisningar för avlämning av räfsavfall samt ris och kvistar:

 • Till räfsavfall räknas löv, barr, gräs och kottar. Ris och kvistar (även taggiga kvistar såsom hagtorn och rosenkvistar) tas avgiftsfritt emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna, förutom under kampanjen, även året runt.
 • Den avgiftsfria mottagningen gäller personbils- och paketbilslass samt släpvagns- och lastbilslass.
 • Inga blandade lass: ris och räfsavfall måste skiljas åt t.ex. genom att dela lasset i två delar. Detta gäller även lastbilslass. För blandade lass, levererade med lastbil, debiteras det normala priset enligt taxan.
 • Blanda inte annat avfall i lasset (t.ex. plast eller metall). För ett blandat lass debiteras en mottagningsavgift i enlighet med prislistan.
 • Äpplen är avgiftsbelagt bioavfall, som tas emot mot vid LSJH:s sorteringsstationer.
 • Om räfsavfallet är packat i säckar, bör säckarna tömmas på mottagningsplatsen.
 • Anmäl dig till personalen vid avfallscentralen eller sorteringsstationen.
 • Efter kampanjens slut tas små partier räfsavfall emot enligt följande: 0,50 €/200 liter (inkl. moms 24 %), 2,50 €/m³ (inkl. moms 24 %) och lastbilslass för 30 €/ton (moms 0 %).
 • Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

 

Mottagningsplatser för räfsavfall under kampanjen 15.10–12.11.2018

Observera! Räfsavfall tas emot avgiftsfritt under mottagningsplatsernas öppettider. Den avgiftsfria mottagningen kan alltså beroende på platsen börja senare än 15.10 eller avslutas tidigare än 12.11.

 

 • Toppå avfallscentral i Åbo betjänar mån–fre kl. 6.30–21 samt lör 27.10 kl. 10–15.

 

 • Isosuo och Rauhala avfallscentraler i Reso respektive Pargas betjänar mån kl. 11.30–19 och tis–fre kl. 9.30–17.

 

 • Auranmaa sorteringsstation i Tarvasjoki betjänar mån och tors kl. 12–19.

 

 • Yläne sorteringsstation betjänar tors kl. 14–19 samt lör 27.10 kl. 10–15.

 

 • Korpo sorteringsstation betjänar ons 14.30–18 samt fre kl. 9–16.

 

 • Houtskärs sorteringsstation betjänar tors 18.10 och tors 25.10 kl. 15–16.45 samt lör 27.10 kl. 9.45–12.45.

 

 • Korvenmäki avfallscentral i Salo betjänar mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt lör 27.10 kl. 10–15.

 

 • Kimitoöns sorteringsstation betjänar tors kl. 13–18 och till slutet av oktober även tis kl. 10–15 samt lör 27.10 kl. 10–15.

 

 • Pemar sorteringsstation betjänar tis–ons kl. 12–19 och till slutet av oktober även fre kl. 9–16.

 

 • Bjärnå sorteringsstation betjänar ons kl. 13–18.

 

Karta över mottagningen av räfsavfall vid Toppå avfallscentral under kampanjen.

Läs mera om hur man kan utnyttja trädgårdsavfallet i den egna trädgården till exempel på Trädgårdsförbundets sidor (på finska).