Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds den 16 oktober

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Kuntecs gemensamma räfsavfallskampanj, som börjar måndagen den 16 oktober, styr man hemmens trädgårdsavfall till återvinning. På LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer samt Kuntecs mullstation mottas räfsavfall avgiftsfritt 16.10–13.11.2017. Trädgårdsavfallen får ett nytt liv som mull och flis, som bland annat används i  skötseln av Åboregionens grönområden.

Sydvästra Finlands Avfallservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer tar emot räfsavfall avgiftsfritt 16.10–13.11.2017 under mottagningsplatsernas öppethållningstider. I Åbo sker den avgiftsfria mottaginen av räfsavfall vid Kuntecs mullstation, som ligger bredvid Toppå avfallscentrals infartsport, utanför själva avfallsstationen.

Löv, barr, gräs och kottar tas emot som räfsavfall. Alla slags ris och kvistar tas emot gratis året runt vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer. Under räfsavfallskampanjen kan man föra ris och kvistar utan taggar till Kuntecs mullstation. Gamla äpplen är däremot bioavfall och de kan föras till LSJH:s sorteringsstationer mot en avgift.

Sortera räfsavfallet väl

Den avgiftsfria mottagningen gäller noggrant sorterade lass, som levereras med personbil, paketbil, släpvagn eller lastbil.

– Om man har både ris och räfsavfall, bör de hållas skilt från varandra genom att t.ex. dela upp lasset i två delar, påminner LSJH:s driftchef Jyri Metsänranta.

Större lass med räfsavfall, såsom traktorvagns- och lastbilslass, tas endast emot vid Kuntecs mullstation i Åbo samt vid avfallscentralerna Isosuo i Reso, Rauhala i Pargas och Korvenmäki i Salo.  Små partier levererade med personbil och släpvagn eller paketbil, tas emot på alla mottagningsplatser.

Konkret samarbete inom ramen för den cirkulära ekonomin

Räfsavfallskampanjen är ett exempel på det samarbete som görs inom ramen för den cirkulära ekonomin i Sydvästra Finlands område.

– Av det trädgårdsavfall som kommer in under kampanjens gång görs flis och mull, som utnyttjas i grönområdena i Åboregionen, berättar servicechef Simo Saarinen från Kuntec.

– När invånarnas trädgårdsavfall behandlas till mull, kommer näringsämnena tillbaka i kretsloppet och ger goda tillväxtförutsättningar för träden och buskarna i nejdens grönområden. Dessa växters löv blir i sinom tid även räfsavfall och kretsloppet börjar från början. Detta är ett utmärkt exempel på hur den cirkulära ekonomins principer förverkligas i vår verksamhet, berättar Metsänranta.

 

Räfsavfallskampanj 16.10–13.11.2017

Anvisningar för avlämning av räfsavfall samt ris och kvistar:

  • Till räfsavfall räknas löv, barr, gräs och kottar. Ris och kvistar (även taggiga kvistar såsom hagtorn och rosenkvistar) tas avgiftsfritt emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna året runt. Vid Kuntecs mullstation i Åbo, mottas endast ris och kvistar utan taggar under kampanjtiden 16.10–13.11.2017.
  • Den avgiftsfria mottagningen gäller personbils- och paketbilslass samt släpvagns- och lastbilslass.
  • Inga blandade lass: ris och räfsavfall måste skiljas åt t.ex. genom att dela lasset i två delar. Detta gäller även lastbilslass. För blandade lass, levererade med lastbil, debiteras det normala priset enligt taxan.
  • Blanda inte annat avfall i lasset (t.ex. plast eller metall). För ett blandat lass debiteras en mottagningsavgift i enlighet med prislistan.
  • Äpplen är avgiftsbelagt bioavfall, som tas emot mot vid LSJH:s sorteringsstationer.
  • Om räfsavfallet är packat i säckar, bör säckarna tömmas på mottagningsplatsen.
  • Anmäl dig till personalen vid mottagningsplatsen.

Efter kampanjens slut tas små partier räfsavfall emot för 2,50 €/kubik (inkl. moms 24 %) och lastbilslass för 30 €/ton (moms 0 %).

Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer. Hushåll kan leverera enstaka stubbar till LSJH:s sorteringsstationer avgiftsfritt året runt.

 

Mottagningsplatser för räfsavfall år 2017

Observera, att räfsavfall tas emot under mottagningsplatsernas normala öppethållningstider. Insamlingen kan alltså börja senare än 16.10 och avslutas tidigare än 13.11 vid en del av mottagningsplatserna.

Kuntecs mullstation, Långholmsgatan 1, Åbo. Mullstationen är öppen 16.10–13.11 mån–fre kl. 7–18 och lör 28.10 kl. 10–15. Obs! Inga taggiga kvistar såsom hagtorn eller ris från rosenbuskar.

Toppå avfallscentral i Åbo betjänar mån–fre kl. 6.30–21 samt lör 28.10 kl. 10–15 (räfavfall tas emot på Toppå avfallscentral då Kuntecs mullstation är stängd).

Isosuo och Rauhala avfallscentraler i Reso respektive Pargas betjänar mån kl. 11.30–19 och tis–fre kl. 9.30–17.

Auranmaa sorteringsstation i Tarvasjoki betjänar mån och tor kl. 12–19.

Yläne sorteringsstation betjänar tor kl. 14–19 samt lör 28.10 kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation betjänar ons 14.30–18 samt i oktober fre kl. 10–13.

Houtskärs sorteringsstation betjänar i oktober tis kl. 15–16.45 samt lör 28.10 kl. 9.45–12.45. I november är stationen öppen tis kl. 15–16.45 endast på beställning. Beställningarna bör göras senast föregående fredag per telefon, tfn 0200 47 470 (kl. 9–15) eller på adressen kundtjanst@lsjh.fi.

Korvenmäki avfallscentral i Salo betjänar mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt lör 28.10 kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation betjänar tor kl. 13–18. I oktober dessutom mån 10–15 samt lör 28.10 kl. 10–15.

Pemar sorteringsstation betjänar tis–ons kl. 12–19.

Bjärnå sorteringsstation betjänar ons kl. 15–18.

 

 

Tilläggsuppgifter och kontaktuppgifter:

Sydvästra Finlands Avfallsservice, tfn 0200 47 470 mån–fre 9–15 (lsa/msa) samt www.lsjh.fi.

Kuntec Oy (mottagningen i Åbo sker i samarbete med LSJH): Kuntecs mullstation, tfn. 044 907 2608 (16.10–13.11 mån–fre 7–18) samt www.kuntec.fi.