Den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall inleds den 23 april

Det lönar sig att på allvar börja städa gården senast sista veckan i april, då den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall börjar vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer.

Måndagen den 23 april börjar den avgiftsfria mottagningen av räfsavfall. Den traditionella kampanjen vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer räcker ända till måndagen efter morsdagen t.o.m. 14.5.

Räfsavfall tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna under öppethållningstiderna. Tidigare har invånarna i Åbo kunnat föra sitt räfsavfall huvudsakligen till Kuntecs mullstation som ligger bredvid inkörsporten i Toppå avfallscentral. I år deltar emellertid inte Kuntec i kampanjen, eftersom Kuntec slutar med mullproduktionen under år 2018.
– Mottagningsplatsen för räfsavfall ligger inne i Toppå avfallscentral, bakom sorteringsstationen. Då man för räfsavfall till avfallscentralen får man instruktioner på plats, berättar LSJH:s driftchef Jyri Metsänranta.

Sortera lasset noggrant

Som räfsavfall mottas löv, barr, gräs och kottar. Alla slags grenar och kvistar kan föras till avfallscentralerna och sorteringsstationerna avgiftsfritt året runt, även under kampanjen. Den avgiftsfria mottagningen gäller ordentligt sorterade lass, som levereras med personbil, paketbil, släpvagn eller lastbil.
– Ifall kunden förutom räfsavfall, även har kvistar och grenar i lasset, bör materialen hållas skilt för sig genom att till exempel dela lasset i två delar, påminner Metsänranta.

Större partier med räfsavfall, såsom traktorlass eller lastbilslass, mottas endast vid Toppå avfallscentral i Åbo samt Isosuo avfallsstation i Reso, Rauhala avfallsstation i Pargas och Korvenmäki avfallsstation i Salo. Små partier, såsom personbilars släpvagnslass eller paketbilslass, kan föras till alla mottagningsplatser.

LSJH skickar hemmens bioavfall, som mottagits vid avfallscentralerna och sorteringsstationer, vidare till återvinning. Av räfsavfallet, kvistarna och grenarna tillverkas mull eller flis som används i skötseln av grönområden.

LSJH:s Räfsavfallskampanj vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna 23.4–14.5.2018

Anvisningar för avlämning av räfsavfall samt ris och kvistar:

  • Till räfsavfall räknas löv, barr, gräs och kottar. Ris och kvistar (även taggiga kvistar såsom hagtorn och rosenkvistar) tas avgiftsfritt emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna, förutom under kampanjen, även året runt.
  • Den avgiftsfria mottagningen gäller personbils- och paketbilslass samt släpvagns- och lastbilslass.
  • Inga blandade lass: ris och räfsavfall måste skiljas åt t.ex. genom att dela lasset i två delar. Detta gäller även lastbilslass. För blandade lass, levererade med lastbil, debiteras det normala priset enligt taxan.
  • Blanda inte annat avfall i lasset (t.ex. plast eller metall). För ett blandat lass debiteras en mottagningsavgift i enlighet med prislistan.
  • Äpplen är avgiftsbelagt bioavfall, som tas emot mot vid LSJH:s sorteringsstationer.
  • Om räfsavfallet är packat i säckar, bör säckarna tömmas på mottagningsplatsen.
  • Anmäl dig till personalen vid avfallscentralen eller sorteringsstationen.
  • Efter kampanjens slut tas små partier räfsavfall emot enligt följande: 0,50 €/200 liter (inkl. moms 24 %), 2,50 €/m³ (inkl. moms 24 %) och lastbilslass för 30 €/ton (moms 0 %).
  • Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser för räfsavfall 23.4-14.5.2018

Observera! Räfsavfall tas emot avgiftsfritt under mottagningsplatsernas öppethållningstider. Den avgiftsfria mottagningen kan alltså beroende på platsen börja senare än 23.4 eller avslutas tidigare än 14.5.

Toppå avfallscentral i Åbo betjänar mån–fre kl. 6.30–21 samt lör 28.4 kl. 10–15.

Isosuo och Rauhala avfallscentraler i Reso respektive Pargas betjänar mån kl. 11.30–19 och tis–fre kl. 9.30–17 samt lör 5.5 kl. 10–15.

Auranmaa sorteringsstation i Tarvasjoki betjänar mån och tor kl. 12–19 samt lör 5.5 kl. 10–15.

Yläne sorteringsstation betjänar tor kl. 14–19 samt lör 28.4 kl. 10–15.

Korpo sorteringsstation betjänar ons 14.30–18 samt fre kl. 9–16 och lör 5.5 kl. 10–13.

Houtskärs sorteringsstation betjänar tor kl. 15–16.45 samt lör 28.4 kl. 9.45–12.45.

Korvenmäki avfallscentral i Salo betjänar mån kl. 7–19, tis–fre kl. 7–17 samt lör 28.4 kl. 10–15.

Kimitoöns sorteringsstation betjänar tor kl. 13–18 och tis 10–15 samt lör 28.4 kl. 10–15.

Pemar sorteringsstation betjänar tis–ons kl. 12–19 och fre kl. 9–16 samt lör 5.5 kl. 9–16.

Bjärnå sorteringsstation betjänar ons kl. 13–18 samt lör 5.5 kl. 10–15.