Den kompletterande avfallsinsamlingen i Pemar och Sagu upphör 31.12.2016

Den kompletterande avfallshanteringen, som anordnats av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) i Pemar och Sagu, upphör 31.12.2016 enligt avfallshanteringsnämndens beslut.  Efter detta kan bostadsfastighetens sopservice inte längre skötas via LSJH, utan fastighetsägarna bör göra upp ett avtal om soptransporter direkt med ett privat transportföretag.

Avtalet med det privata transportföretaget kan göras redan innan slutdatumet på LSJH:s tömningar. Anmäl i detta fall vår kundtjänst (tfn 0200 47470 eller e-post kundtjanst@lsjh.fi) om att ett nytt avtal skrivits, så undviker du dubbel fakturering. Utan en skild anmälan slutar tömningarna i slutet på december.

LSJH tackar sina kunder för de gångna åren! Vi ses på sorteringsstationer och olika evenemang!