Den nordiska avfallshanteringsmodellen och cirkulär ekonomi diskuteras i Gustavs

Nordiska avfallshanteringsorganisationer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland diskuterade läget och aktuella ämnen inom samhällsavfallshanteringen den 20.–21.6.2016 i Gustavs. Organisationernas gemensamma samarbetsorgan, Nordiska Avfallsföreningen eller NAF, turas om att anordna diskussionsdagar i samarbetsländerna. Den här gången var Avfallsverksföreningen rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab värdar.

Målet med avfallshanteringssamarbetet är att utveckla den nordiska offentliga avfallshanteringen och öka möjligheterna att påverka i hela Europa. Under diskussionsdagarna dryftar man utvecklingen av avfallshanteringen baserat på beprövade verksamhetsmodeller. Med samarbete skulle det vara möjligt att gynna den cirkulära ekonomin och till exempel återvinningen av textilier som material.

I diskussionerna har man också dryftat tillämpningen av EU:s avfallslagstiftning och dess skillnader mellan länderna. I Finland bekymrar man sig just nu för de lagstiftningsförändringar som siktar på att inskränka den offentliga avfallshanteringens ansvarsområde, som om de förverkligades skulle ta Finlands verksamhetsfält längre bort från den nordiska modellen. De planerade spelreglerna när det gäller att erbjuda marknadsbaserade avfallshanteringstjänster håller också på att skapa en ojämlik ställning i Norden och hela Europa för den finska offentliga avfallshanteringen.

–        Inskränkningen av den marknadsmässiga verksamheten förhindrar i Finland ett effektivt samarbete mellan företagen samt försvårar utvecklandet av det Nordiska samarbetet. Risken finns att Finland på grund av detta måste lämna sig utanför nordiska samarbetsprojekt, konstaterar Avfallsverksföreningens verkställande direktör Markku Salo.

De nordiska länderna har mycket snarlika samhällsstrukturer och förhållanden, varför det är naturligt att hitta gemensamma riktlinjer för att utveckla samhällsavfallshanteringen.

–        De nordiska länderna uppvisar stora likheter men också skillnader i hur avfall och återvinning organiseras. Gemensamt är att kommunernas avfallshantering är en tjänst av allmänt intresse som medborgarna måste använda och ha tillgång till. Kommunerna är den naturliga samhällsaktören som tar tillvara medborgarnas intresse utifrån ett övergripande samhälls- och hållbarhetsperspektiv, säger Weine Wiqvist, verkställande direktör för Avfall Sverige, den svenska branschföreningen.

NAF har varit verksam sedan 2002. Det Nordiska avfallsservicesamarbetet inleddes år 1993 då Det Nordiska Renhållningsutskottet (DNR) grundades. Finlands representant i NAF:s styrelse är verkställande direktören från Leif Åkers Ab Stormossen Oy. Nästa sommarkonferens anordnas av Danmark.

 

Tilläggsuppgifter ges av

Markku Salo
Verkställande direktör, Avfallsverksföreningen
mobiltelefon: 040 561 0560

markku.salo(at)jly.fi

Weine Wiqvist

verkställande direktör , Avfall Sverige
mobiltelefon: + 47 708 93 15 99
weine.wiqvist(at)avfallsverige.se