Det brännbara avfallet från Åbo- och Salonejden blir i fortsättningen energi i tre länder

Det brännbara icke-återvinningsbara avfall som uppkommer på Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde utnyttjas under åren 2018 och 2019 som energi i Riihimäki, Kotka, Stockholm och Tallinn. Överklagandet om avfallskraftverket i Salo ligger fortfarande hos högsta förvaltningsdomstolen och en tillfällig lösning var därför nödvändig. För tillfället utnyttjas avfallet förutom i Riihimäki också i avfallskraftverk i Stockholm och Vanda.

Hanteringstjänsterna av det källsorterade brännbara avfallet för åren 2018-2019 sköts i och med upphandlingen av Sydöstra-Finlands upphandlingsring, Ekokem Oyj, Revisol Oy samt Gemifin Oy. Alla erbjöd lösningar för hur avfallet kan utnyttjas som energi. Revisols offert omfattar också förbehandling av avfallet i en sorteringsanläggning. Det fanns inte tillräckligt med hanteringskapacitet i hemlandet och därför måste en del av avfallet hanteras utomlands.

Från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde transporteras från och med år 2018 brännbart avfall för energiproduktion till Ekokems avfallskraftverk i Riihimäki, till Kotka Energia Oy:s anläggning i Kotka, till Fortum Värme AB:s kraftverk i Stockholm samt till Eesti Energi AS IRU:s kraftverk i Tallinn. Hanteringen av LSJH:s avfall i dessa anläggningar kan förlängas att gälla också 1.1-30.6.2020.

Under det förhandlade förfarandet för det brännbara avfallet var det möjligt att ge offert på hanteringslösningar som skulle omfatta återvinning, energiutvinning eller andra hanteringslösningar som är godkända i lagen. Sammanlagt kom det in 10 offerter för båda åren. Ingen av offerterna var så stor att den skulle ha räckt för hanteringen av hela avfallsmängden. Den kostnadsmässigt mest fördelaktiga helheten uppnåddes genom att flera olika offerter kombinerades. I upphandlingen som arrangerades av Upphandlingsringen deltog också Loimi-Hämeen Jätehuolto med en egen avfallsmängd.

Det avfall som utnyttjas för energiutvinning är det icke-återvinningsbara dagliga avfall som uppkommer i hemmen, alltså brännbart blandavfall. Till avfallskraftverken transporteras också sorterat, icke-återvinningsbart avfall från avfallscentralerna, det vill säga material som uppkommer till exempel vid demonteringen av möbler och byggavfall.

Tilläggsuppgifter:

Sydvästra Finlands Avfallsservice, verkställande direktör Jukka Heikkilä, tfn 020 728 2101, jukka.heikkila(at)lsjh.fi

Mera om ämnet (på finska):

Avfallsverken överklagar domstolens beslut