Det hala och omväxlande föret försvårar tömningar i vårt område

Dåligt före samt osandade vägar och uppfarter försvårar tömning av avfallskärl och slambehållare i vårt område. Halkan bidrar till att tömningarna tar mer tid än vanligt, vilket kan orsaka förseningar i tidtabellen. I värsta fall kan tömningar utebli helt.

Ingen låter bli att tömma avfallskärl eller slambehållare med avsikt. När det är riktigt halt blir det omöjligt att komma fram med en tung avfallsbil, om uppfarterna inte är sandade. Även om det är möjligt att komma fram till avfallskärlet med tungt fordon och klara sig tillbaka till vägen därifrån, så är chauffören tvungen att hoppa ut på vägen eller gården för att flytta avfallskärlet för hand. Detsamma gäller slamtömningar: chauffören utför den största delen av arbetet utanför sin bil. Halt underlag är då en allvarlig arbetssäkerhetsrisk och chaufförerna måste använda sitt eget omdöme.

Kom alltså ihåg att sanda vägen som leder till avfallskärlet och slambehållaren! Vi rekommenderar även att du sandar kärlets och slambehållarens omgivning väl. På så sätt skapar du en säkrare arbetsplats för chauffören, samt hjälper till med att säkerställa smidiga tömningar.