Dykare plockar upp en motorcykel ur Aura å

Kommande fredag lyfter frivilliga dykare från Åbonejden upp en motorcykel från botten av Aura å. Städtalkot under ytan fortsätter med Åbodagens traditionella evenemang Aura å städas dykande. I samband med dykevenemanget anordnas precis som förra året strandstädningstalkot Snygg Beach, och invånarna uppmuntras att städa stränder i festskick under hela veckan som Åbodagen infaller på.

En bit av Aura å, mellan Biblioteksbron och Aurabron, städas återigen av dykare på Åbodagen, söndagen den 19 september. Frivilliga dykare från Åboregionen plumsar ner i det grumliga åvattnet för att plocka upp allt möjligt som inte hör hemma där. Fredagen före evenemanget lyfter dykare med hjälp av en kranbil troligen upp en motorcykel intill Biblioteksbron. Den hittades på botten när man på Östersjödagen den 28 augusti dök i Aura å för att städa.

– Motorcykeln –eller så kan det ju vara en skoter också – lämnades kvar i väntan på Åbodagens dykning, eftersom det blåste och strömmade kraftigt på Östersjödagen och man inte hade kunnat lyfta upp den utan en kranbil, berättar Jouko Moisala, erfaren dykare och arrangör av dykevenemanget.

Ån har rensats på skrot i förväg

Dykevenemanget i Aura å har arrangerats i nästan 30 år och genom åren har man lyft upp en enorm mängd skrot ur ån. Med evenemanget vill man påminna stadsborna om att skräp som slängs i ån inte försvinner, även om det sjunker ner i djupet.

DG-Diving Group har rensat ån från skräp i förväg med hjälp av ett sidoseende ekolod. I samma syfte har elsparkcykelbolaget Voi Technology donerat en undervattenskamera med ekolod till Åbonejdens dykare. Med hjälp av spåraren som döpts till VoiKala hoppas man kunna hitta elsparkcyklar och andra föremål som slängts i ån.

– Det är extremt tungt att dyka i Aura ås grumliga vatten och det är bra om VoiKala kan hjälpa till med grundarbetet, det vill säga lokalisera föremål före själva dykningen, konstaterar Moisala.

Förra året dök man efter såväl cyklar som elsparkcyklar. Reetta Alastalo är operativ chef för Voi och berättar att det är viktigt för bolaget att få upp sina sparkcyklar ur vattendragen så fort som möjligt.

– Vi skulle naturligtvis helst se att man inte skulle behöva utföra dykningsarbete och att människor skulle förstå att de inte förstör för sparkcykelbolagen när de slänger i sparkcyklarna, utan för miljön, påminner Alastalo.

Stränderna städas i festskick tillsammans under Åbodagens vecka

I samband med dykningen anordnas Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) strandstädningstalko Snygg Beach, som uppmuntrar alla åbobor att städa sina närstränder från skräp under veckan som Åbodagen infaller på, och att rapportera det insamlade skräpet med den nya applikationen Snygg Beach.

– Städtalkot kulminerar på Åbodagen, då man kan hämta talkoredskap från HSR rf:s och Vois informationspunkt nära Apoteksmuseet och städa Aura ås strand samtidigt som dykarna hämtar upp skräp ur ån, säger projektkoordinator Julia Jännäri från HSR rf.

Åstranden städas med gemensamma krafter under Åbodagens vecka även vid Stiftelsen för Aura ås informationscentral Myllärintalo vid Hallisforsen, där man kan låna städredskap under Myllärintalos öppettider. Allt skräp som samlas in från ån och stränderna transporteras till LSJH:s sorteringsstation i Toppå, där de sorteras för återvinning. På Åbodagen erbjuds sorteringsrådgivning vid LSJH:s rådgivningspunkt på Gamla Stortorget.

Dykevenemanget belönades med ett miljöpris

Dykarförbundet belönade år 2018 Aura ås dykstädningsevenemang med ett miljöpris: evenemanget når årligen ett stort antal människor och fungerar samtidigt som miljöfostrare och tankeväckare.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Åbos dykarföreningar med sina frivilliga dykare, Stiftelsen för Aura å, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Åbo stads Östersjöutmaning. I Åbodagens städtalko deltar i år också Arjasmaa Yhtiöt Oy, DG-Diving Group, Håll skärgården ren rf, Turun Haalarituote Oy, Turun Naispoliisilaulajat, Ursuit Oy och Voi Technology.

Aura å städas dykande i ett parti mellan Biblioteksbron och Aurabron på Västra strandgatans sida på Åbodagen 19 september 2021 kl. 12–14. Arrangörerna påminner dem som deltar i evenemanget om att hålla avstånd. Dykningen kan följas på båda sidor av Aura å. Turun Naispoliisilaulajat uppträder intill Biblioteksbron kl. 13. Titta på videon.