Dykarna städar Aura å under Åbodagen 18.9

Åbonejdens dykare slinker åter igen ner i Aura ås djup söndagen den 18 september klockan 12-14 för att städa bottnen från skrot och skräp. Städningen äger rum vid åstranden i ändan av Kristinegatan.

Städevenemanget har arrangerats i Åbo redan i över 20 år. Dykarna arbetar i par och lyfter upp allt möjligt skrot som slängts i åns grumliga vatten under årens lopp. Under tidigare år har dykarna plockat upp bland annat närmare 1000 cyklar, parkbänkar, trafik­mär­ken, uppköpsvagnar, mobiltelefoner och givetvis otaliga mängder flaskor och dryckesburkar. Skrotet sorteras i rätt avfallskärl och transporteras till Toppå avfallscentral för vidare hantering och återvinning.

Målet med evenemanget är att påminna alla om att ån inte får vara en avstjälpningsplats. Ån är en skyddsvärd å med kulturellt värde som utgör hjärtat av staden! Samtidigt vill vi fästa uppmärksamhet vid att nedskräpningen förorsakar, förutom miljöolägenheter också onödigt städarbete och kostnader.

Evenemanget arrangeras av Åbonejdens dykare, Aura å-stiftelsen samt Sydvästra Finlands Avfallsservice. Med i frivilligarbetet är också DG-Diving Group, Turun Seudun Hyötykuljetus och Åbo Energi. Evenemanget ingår i Åbodagens program.

Arrangörerna önskar alla Aura ås vänner välkomna att följa med dykarnas arbete och allt vad man hittar i ån detta år! Vid åkanten finns också information om Aura å, dykning och miljöfrågor.

Tilläggsuppgifter:

Åbonejdens dykare, Jouko Moisala, tfn 040 550 1064

Aura å-stiftelsen (Aurajokisäätiö), Sinikka Paulin, tfn 040 553 7409 eller sinikka.paulin(at)aurajoki.net

Sydvästra Finlands Avfallsservice, tfn 040 867 0115 eller tuuli.merilainen(at)lsjh.fi