Dykarna städar Aura å under Åbodagen 17.9

Åbonejdens dykare slinker ner i Aura ås djup under Åbodagen söndagen den 17 september klockan 12–14. Dykarna städar skrot och skräp från bottnen i området mellan Aurabron och det närmaste restaurangfartyget.

Städevenemanget har arrangerats i Åbo åtminstone under 25 års tid. Frivilliga dykare lyfter upp allt möjligt skrot som slängts i åns grumliga vatten. Under tidigare år har dykarna plockat upp bland annat närmare 1000 cyklar, parkbänkar, trafik­mär­ken, mobiltelefoner, uppköpsvagnar samt otaliga mängder flaskor och dryckesburkar. Skrotet lyfts upp, sorteras och för vidare till återvinning.

Målet med det årliga evenemanget är att påminna alla om att Aura å inte är en avstjälpningsplats. Ån som strömmar genom stadens hjärta är en skyddsvärd å med kulturellt värde! Samtidigt vill vi fästa uppmärksamhet vid att nedskräpningen förorsakar, förutom miljöolägenheter, också onödigt städarbete och kostnader.

– Skrotet som kastas i Aura å upphör inte att existera fastän det försvinner under ytan, påminner Jouko Moisala, primus motor bakom evenemanget.

Evenemanget arrangeras av Åbonejdens dykare, Aura å-stiftelsen och Sydvästra Finlands Avfallsservice. Med i frivilligarbetet är också DG-Diving Group, Turun Seudun Hyötykuljetus och Kahvila Paawo. Evenemanget ingår i Åbodagens program.

Arrangörerna önskar alla Aura ås vänner välkomna att följa med dykarnas arbete och se vad som avslöjas under ytan detta år!