Ekokraftverket i Salo tog emot sitt första avfallsparti

Pressmeddelande 25.11.2020
Lounavoima Oy
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Salon Kaukolämpö Oy

Onsdagen den 25 november 2020 mottogs det första avfallspartiet vid Korvenmäki ekokraftverk i Salo. Energiåtervinningen av avfall inleds i början av år 2021 och ekokraftverket ska vara i full drift på sommaren 2021. När anläggningen står färdig får sydvästra Finland en länge efterlängtad lokal lösning för att utnyttja icke-återvinningsbart, brännbart avfall.

Mottagningen av avfall vid Korvenmäki ekokraftverk har inletts i och med att ekokraftverket onsdagen den 25 november mottog det första avfallspartiet i anläggningens historia. Icke-återvinningsbart, brännbart avfall från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område utnyttjas till energi i ekokraftverket. Tack vare ekokraftverket kan man snart utnyttja avfallet nära uppkomstplatsen och värmen som produceras av avfallet kommer i fortsättningen att värma Salobornas hem.

– Äntligen får vi en lokal lösning och transporten av avfall till olika återvinningsanläggningar i Finland och utomlands avslutas efter många år. Besparingarna som uppkommer styrs till utvecklingen av den cirkulära ekonomin och invånarnas avfallsavgifter kan sänkas, säger Sydvästra Finlands Avfallsservices verkställande direktör Jukka Heikkilä nöjt.

Avfallsbränsle ersätter fossila bränslen och torv

LSJH och Salon Kaukolämpö grundade för tre år sedan Lounavoima för att bygga ekokraftverket i Salo. Ekokraftverket började byggas i januari 2019 och grundstenen murades i maj 2019. Nu är byggandet inne på slutrakan.

– Leveransen av det första avfallspartiet har en symbolisk betydelse – det är ett konkret första steg i ibruktagandet av anläggningen. Vi har på kort tid gjort ett enormt arbete tillsammans med otaliga experter från olika branscher, säger Lounavoimas verkställande direktör Petri Onikki tacksamt.

Energin som produceras av avfall vid ekokraftverket ersätter fossila bränslen och torv i fjärrvärmeproduktionen, vilket gör energin miljövänligare än tidigare. Ibruktagandet av anläggningen sänker Salos koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktionen till hälften av vad det varit.
– Utöver detta så stannar eurona på området, eftersom bränsle inte köps från utlandet eller ens från någon annanstans i Finland. Salon Kaukolämpö som ägs av Salo stad kan således sänka invånarpriserna, konstaterar Mika Mannervesi, verkställande direktör för Salon Kaukolämpö.

Ekokraftverket främjar cirkulär ekonomi och ökar sysselsättningen

Trots att ekokraftverket inte ännu är färdigt händer en hel del redan runtomkring det. Runt Lounavoima håller till exempel affärsverksamhet inom förnybar energi att uppstå. Lounavoima kommer i början av nästa år att börja bygga ett djuplager för värme, vilket fått investeringsunderstöd av Arbets- och näringsministeriet. Dessutom utreds om ekokraftverkets koldioxidutsläpp kan utnyttjas i framställningen av syntetisk metan.

Byggprojektet har gett arbete på området och när ekokraftverket står klart kommer det att öka den regionala livskraften genom att till exempel beställa underhålls- och servicetjänster.

– Ekokraftverksprojektet är ett av stadens spetsprojekt. Projektet är betydelsefullt för staden både med tanke på ekonomin och miljön. Dessutom ger det talrika möjligheter till nya arbetsplatser som ger staden efterlängtade skatteintäkter och aktivitet, berättar Anna-Kristiina Korhonen Salos stf stadsdirektör.

I december börjar ekokraftverket ta emot avfall från närområdena för provanvändning av gripskopan. Avfall börjar utnyttjas till energi i början av år 2021 och anläggningen invigs sommaren 2021. Anläggningens kapacitet är slutsåld flera år framåt. I ekokraftverket utnyttjas avfall som inte kan utnyttjas på annat sätt.

– Den cirkulära ekonomin kräver lösningar för avfall som inte längre lämpar sig som råmaterial. Även om materialens egenskaper inte längre räcker till materialåtervinning, går materialen ändå ofta att använda som bränsle, sammanfattar Onikki.

Det lokala avfallstransportföretaget Salon Hyötykäyttö Oy var först med att leverera avfall till anläggningen onsdagen 25.11.2020.

 

Lounavoima är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget bygger ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, där man producerar närenergi av brännbart men icke-återvinningsbart avfall. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!   

Salon Kaukolämpö är ett aktiebolag som ägs av Salo stad och som levererar värme åt fastigheter i Salo. Antalet kunder i nätet uppgår till 1 086 och den sammanlagda byggnadsvolymen som ska värmas upp är 6 910 000 m3. Antalet invånare som bor i husen som värms med fjärrvärme är cirka 14 700. År 2019 levererades 189 180 MWh värme till kunderna.