Elavbrott på Toppå försvårar uträttandet av ärenden på tisdag morgon 10.9

Åbo Energis byggnadsarbete av elnätet orsakar elavbrott på Toppå avfallscentral tisdag 10.9 kl. 8.30-9.30. Under elavbrottet kan man betala endast med kontanter på sorteringsstationen. Vi strävar efter att de övriga tjänsterna på sorteringsstationen och mottagningen av stora avfallspartier kan skötas normalt trots elavbrottet.