Elektroniskt läromedel i stället för inställda rundturer

Rundturerna med avfallstema som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ordnar för åttondeklassarna blev på våren inhiberade på grund av coronavirussituationen. LSJH:s miljörådgivare utvecklade ett elektroniskt läromedel i stället för rundturerna. Med läromedlet kan högstadieeleverna bekanta sig med avfallsservicen även denna höst. Planeringen av ett elektroniskt läromedel för lågstadieeleverna pågår även. Det ska ersätta Barnkalaslektionerna som är riktade till årskurserna 3–4.

Varför har sorteringen betydelse för miljön? Vad är cirkulär ekonomi? Hur kan mängden avfall minskas? Det elektroniska läromedlet som Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) miljörådgivare sammanställt ska få åttondeklassarna att fundera över sin egen roll i avfallsservicen och den cirkulära ekonomin.

LSJH bjuder traditionellt på våren och hösten sina ägarkommuners alla elever som går i åttonde klass på en rundtur med avfallstema. Med det elektroniska materialet förfar man på samma sätt.

– På våren gick planerna i stöpet på grund av coronan och ungdomarna fick varken bekanta sig med sorteringsstationen, återvinningscentralen eller den interaktiva utställningen. Vi ville ändå låta åttorna bekanta sig med avfallsservicen så vi började kasta fram idéer till ett elektroniskt materialpaket, berättar LSJHs miljörådgivare Lotta Salminen.

Bra repetition för vem som helst

Man kan bekanta sig med läromedlet som finns på LSJH:s hemsidor endera självständigt eller tillsammans med klassen. Materialet är indelat i olika teman: allra först på den virtuella rundturen tar man en titt på sorteringsstationen och dess verksamhet. Sedan funderar man på hur olika skräp sorteras. Till sist bekantar man sig med hållbar konsumtion och hur man minskar mängden avfall.

Efter att man bekantat sig med läromedlet kan man testa sina kunskaper genom att göra uppgifter som hör till temat.

– Meningen med uppgifterna är att fördjupa inlärningen och få eleverna att fundera på miljöfrågor i praktiken, säger Salminen.

Miljörådgivarna fick bra respons och utvecklingsidéer både från elever och lärare för materialet som publicerades på våren.

– Materialet har uppdaterats med tanke på hösten. Det får fritt läsas av vem som helst på vår hemsida och det ger en bra bild av avfallsservicen i vårt område samt tips på hur man undviker uppkomsten av avfall och hur man konsumerar hållbart, tipsar Salminen.

Elektroniskt läromedel också för lågstadieskolorna

LSJH:s miljörådgivare har för avsikt att göra ett elektroniskt läromedel även för lågstadieskolorna.

– Vi har tidigare ordnat en lektion som kallas Barnkalaset för 3–4-klassarna där man genom upplevelseinriktad undervisning lär sig om hållbar konsumtion och hur man undviker att avfall uppkommer. Framför klassen dukas två bord. På det ena bordet används engångsmaterial och på det andra hållbara produkter. Barnen får jämföra alternativen och säga vilket som är bättre med tanke på miljön, beskriver Salminen.

Eftersom skolorna inte besöktes på våren på grund av coronan, lanseras ett materialpaket riktat till lärarna under hösten. Materialet är avsett för en lektion och fokus ligger på hur man undviker uppkomsten av avfall. Man bekantar sig med tillverkningsmaterial och hjälper lågstadieeleverna att förstå varifrån skräpet kommer och hur man kan bidra till att mindre avfall uppkommer.

– Inget elektroniskt material kan helt ersätta det att barnen själva får göra och prova på under miljörådgivarens vägledning. Vi vill dock få avfallsservicen och ämnen i anslutning till den, såsom cirkulär ekonomi och hur man förebygger uppkomsten av avfall, till en del av barnens vardag även under dessa exceptionella tider, berättar Salminen.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) bjuder via rektorerna in eleverna på en elektronisk rundtur. Inbjudan sänds ut under våren eller hösten så att alla åttondeklassare på LSJH:s ägarkommuners verksamhetsområde har fått en inbjudan under läsåret.

Bekanta dig med den virtuella rundturen!