En ny hall för plastförpackningar och grovavfall byggs på Toppå

En ny mellanlagringshall för plastförpackningar och grovavfall byggs vid Toppå avfallscentral i Åbo. Byggnadsarbetet inleds första veckan i juni och hallen ska stå färdig före slutet av juli.

Till hallen flyttas mottagningen av plastförpackningar, som för närvarande finns vid avfallscentralens mellanlagringsdeponi, samt mottagningen och hanteringen av grovavfall, som nu sker på mellanlagringsfältet. Syftet med de nya arrangemangen är att få mottagningen och hanteringen av avfallet att löpa smidigare.

Den sju meter höga hallen kommer att ligga bakom vågbyggnaden på Toppå. Då hallen blir klar ändrar mottagningen av stora partier plastförpackningar och grovavfall, eftersom de därefter tas emot direkt i hallen. De berörda parterna informeras om de nya mottagningsarrangemangen innan hallen är färdig.

Byggnadsarbetet i samband med mellanlagringshallen borde inte påverka den övriga verksamheten vid avfallscentralen såsom besök vid sorteringsstationen. Byggplatsen är avgränsad med stängsel och entreprenören använder Toppås serviceväg som körrutt. Mellanlagringshallens huvudentreprenör är Varpe Oy. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ansvarar för övervakningen av byggplatsen.

Vi ber att de som besöker Toppå ändå är försiktiga då de rör sig på området medan byggnadsarbetet pågår. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet orsakar!