Energibolaget som förverkligar ekokraftverket har grundats

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy har grundat ett energibolag som skall bygga ekokraftverket i Korvenmäki i Salo. Ekokraftverket kommer att använda avfallsbränsle. Det nya bolaget föreslås heta Lounavoima Oy.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy har undertecknat ett etableringsavtal om ett nytt energibolag. Etableringsdokumenten har lämnats in till patent- och registerstyrelsen för registrering av bolaget i handelsregistret. Bolagets namn bekräftas i samband med registreringen.

Bolagets styrelse har sex medlemmar, varav Sydvästra Finlands Avfallsservice utser hälften och Salon Kaukolämpö hälften. Till styrelsen valdes Jaakko Halkilahti, Jukka Heikkilä, Juha Koskinen, Mika Mannervesi, Olli A. Manni och Jari Niemelä.

Förberedelserna gällande projektets helhetsfinansiering är igång. Även miljötillståndsprocessen löper med god fart. Till näst konkurrensutsätts ekokraftverkets förplanerare och projektchefen som ansvarar för byggentreprenaden rekryteras.

Lounavoima Oy bygger ekokraftverket vari det avfall från sydvästra Finland som inte lämpar sig för återvinning utnyttjas som närenergi för invånarna och företagen i Salo. Projektet möjliggör en utveckling av en signifikant koncentration av verksamhet kopplad till cirkulär ekonomi till Salo- och Åboregionerna. Att ekokraftverket blir färdigt medför att den ekonomiska nyttan av hanteringen av avfallet blir kvar i sydvästra Finland. För närvarande är man tvungen att transportera avfallet till andra ställen i Finland och utomlands för att utnyttjas.