Enkät om slambrunnar skickas till Pargas i slutet av året

Vi förbereder oss på konkurrensutsättningen av transporterna av avloppsslam genom att skicka ut enkäter om slambrunnar till invånarna i ägarkommunerna före slutet av år 2021. Med enkäten kartläggs fastigheternas slambrunnar och volymer samt tömningsbehoven för att konkurrensutsättningen av transporterna ska lyckas och för att garantera slamhanteringstjänsterna.

I månadsskiftet november-december skickas förfrågan till de bostadsfastigheter som befinner sig utanför avloppsnätverket i Pargas. Det är mycket viktigt att alla invånare som får enkäten svarar på den. Ju noggrannare vi kan fastställa antalet slambehållare och mängden slam, desto bättre lyckas konkurrensutsättningen och vi kan säkerställa att invånarna får en kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet även i fortsättningen.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslöt på hösten 2018 att överföra ordnandet av transporten av avloppsslam som uppstår vid boende till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. Övergången kommer att ske i etapper under åren 2021–2026.

Enkäten kan fyllas i elektroniskt

Man kan svara på enkäten som skickas till fastigheterna i vår e-tjänst eller genom att fylla i pappersblanketten som följer med i brevet. Hjälp med att fylla i blanketten fås från broschyren som följer med i brevet samt från LSJH:s kundtjänst: tfn 0200 47470 (må–fre kl. 9–15) och kundtjanst@lsjh.fi.

Svara på enkäten i e-tjänsten

Tillsvidare beställer invånarna tömningarna av slambrunn direkt av transportföretaget, precis så som hittills. Vi informerar invånarna i god tid före övergången till det nya transportsystemet. Den centraliserat konkurrensutsatta insamlingen och transporten av avloppsslam kommer att inledas i alla kommuner på LSJH:s verksamhetsområde under åren 2021–2026.

Rådgivning om slam i Pargas bibliotek 8.12 och 16.12

Vi ordnar rådgivning om slam i Pargas bibliotek 8.12 kl. 15.30-18.00 och 16.12 kl. 15.30-18.00. Under tillfället erbjuder vi personlig rådgivning, det är inte fråga om en allmän föreläsningstillställning. Kom på plats endast om du är frisk och kom ihåg att beakta säkerhetsavstånden. Vi rekommenderar även att du bär ansiktsmask. På grund av den rådande coronasituationen kan det hända att tillfället flyttas till LSJH:s Facebook-sida. Vi meddelar om eventuella förändringar gällande tillfället på vår hemsida.

Vanliga frågor om slaminsamling

Slaminsamling i LSJH:s ägarkommuner

Broschyr om slaminsamling i Sydvästra Finland