Entreprenören som sköter tömningen av avfallskärlen byter i Virmo och Nousis

Från och med början av oktober tömmer Lassila & Tikanoja Oyj kärlen för brännbart avfall. Entreprenadtiden är fem år. I samband med bytet av entreprenör omorganiseras tömningsrutterna, vilket kan medföra ändringar i avfallskärlets tömningstidpunkt. Alla kunder informeras individuellt om ändringarna.

Den nya entreprenören har i god tid bekantat sig med området, men chauffören kan i början av entreprenaden ha svårt att hitta alla avfallskärl. Det skulle vara bra att märka avfallskärlen med husnumret i glesbygden och i sådana fall där husets nummer inte är på en tydligt synlig plats. Man kan skriva husets nummer på kärlet med en vattenfast tusch eller så kan man beställa en dekal från vår kundtjänst.

Avfallsavgifterna hålls oförändrade till årets slut. Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland bekräftar nästa års avgifter under höstens gång och informerar om dem närmare årsskiftet.