Ett nytt vågprogram tas i bruk på avfallscentralerna –trafikstockningar kan förekomma under vecka 9 

Ett nytt vågprogramMaterialPort, tas i bruk vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler Toppå i Åbo, Korvenmäki i Salo, Isosuo i Reso och Rauhala i Pargas. MaterialPort moderniserar mottagningen av stora avfallspartier. 

Ibruktagningen av vågprogrammet görs under vecka 9, alltså 1-5.3.2021. Ibruktagningen kan leda till att trafiken stockas, vilket kan förlänga besökstiden även för de kunder som kommer till sorteringsstationen med små avfallspartier. 

Den största rusningstoppen förväntas infalla ungefär mellan klockan 12 och 15, varför det lönar sig att undvika att besöka avfallscentralerna då. Rusningen förväntas bli störst på Toppå och i Korvenmäki, eftersom majoriteten av de stora avfallspartierna tas emot vid dem. 

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.